Biedrība SUSTENTO aicina bēgļus no Ukrainas uz projekta “Veselības tilti” lekcijām un nodarbībām

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO īsteno projektu “Veselības tilti”. Projekts paredzēts bēgļiem no Ukrainas, kam rūp savas veselības uzturēšana ilgstošā laikā. Tas sniegs gan informāciju, gan stiprinās veselību, gan veicinās iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, gan sekmēs savstarpēju atbalstu un draudzību, gan šis būs laiks siltām sarunām pie kafijas tases.

Pirmā tikšanās 16. decembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00.

Vieta – Elizabetes iela 57, 4. stāvs, pie ārdurvīm nospiest pogu 4, ielaidīsim. Uz 4. stāvu var doties ar liftu (lifta izsaukšanas pogas gaismiņa nestrādā, kas mulsina, bet lifts strādā) vai izmantot kāpnes. Un tur priecīgi jūs sagaidīsim!

Darba valoda – krievu valoda.

Plakāts

PASĀKUMA PLĀNS

📌 Pirmā daļa no plkst. 11:00 līdz 12:00

  • Lekcija “Zini savas tiesības – veselības aprūpes sistēma Latvijā”
  • Lektore Iveta Neimane, veselības aprūpes speciāliste, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore.

Kafijas pauze

📌 Otrā daļa no plkst. 12:30 līdz 14:00

  • Praktiska nodarbība “Kā uzturēt savu veselību?”
  • Vada Aija Kļaviņa, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vadošā pētniece, profesore, Eiropas Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācijas prezidente.

Kafijas pauze

📌 Trešā daļa

  • – individuālas konsultācijas.

Lekciju projektā paredzētas piecas tikšanās. Par turpmākajām tikšanās reizēm vienosimies, tiekoties 16. decembrī.

Lūdzu pieteikt savu dalību, zvanot uz tālruni 29469662 vai rakstot uz e-pastu: sustento@sustento.lv.

Uz tikšanos!

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Logo