Katru sestdienu, sākot no 2023. gada 1. aprīļa, no plkst. 13.00 līdz 15.00 Jauniešu centra “Kaņieris” sporta zālē, Kaņiera iela 15, jaunieši aicināti izkustēties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Jauniešu centra “Kaņieris” brīvprātīgā Marie no Austrijas ielūdz jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem uz dažādu sporta veidu pēcpusdienu! Siltā laikā varēs izkustēties ārā, būs iespēja doties pārgājienos.

Nāc pats un ņem līdzi savus draugus! Līdzi jāņem pārvelkams sporta apģērbs un, ja vēlies, savs sporta ekipējums. Būs bezmaksas atspirdzinājumi!

Iepriekš piesakies, aizpildot anketu ej.uz/sportssaturday

Vairāk info un kontakti www.kanieris.lv

Aktivitāti īsteno brīvprātīgie Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projekta ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisija un programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Rīgas pašvaldība aicina līdz 14. martam pieteikties līdzfinansējuma konkursos vietējo un starptautiska mēroga sporta čempionātu rīkošanai.

Konkurss pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu, nozīmīgu un starptautisku sacensību organizēšanai Rīgā

Konkursa sadaļā par nozīmīgām un starptautiskam sacensībām aicina piedalīties Latvijā atzītās sporta federācijas un sporta klubus, kuri ir federāciju biedri, kas rīko sporta sacensības un savu darbību veic Rīgā.

Konkursa sadaļā par pasaules un Eiropas čempionātu sacensībām  aicina piedalīties Latvijā atzītās sporta federācijas, kas rīko sporta sacensības Rīgā.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 17. aprīļa līdz 17. decembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 14. martam plkst. 16.00 noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: [email protected].

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 28. februārī plkst. 11.00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā departamenta speciālists atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem.

Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, lūgums līdz 27. februāra plkst.16 nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu [email protected]

Konkurss Rīgas čempionātu pieaugušajiem un jaunatnes meistarsacīkšu organizēšanai

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt Rīgas atklāto čempionātu sarīkošanu, Rīgas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu sarīkošanu un apvienoto čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu labāko sportistu noteikšanai Rīgā.

Pretendēt uz līdzfinansējumu var pretendēt federācija vai sporta klubs, kas ir federācijas biedrs, kuri ir tiešie sacensību organizatori ar sacensību organizēšanas pieredzi ne mazāk kā viens gads.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 17. aprīļa līdz 17. decembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 14. martam plkst .16.00 noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: [email protected].

Lai sniegtu papildu informāciju konkursa dalībniekiem un atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 28. februārī plkst.12.00 attālinātā formātā notiks informatīvs seminārs, kurā departamenta speciālisti atbildēs uz konkursa pretendentu jautājumiem.

Lai pieteiktos semināram un saņemtu piekļuves saiti, līdz 27. februārim plkst.16.00 lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu [email protected].

Atbildīgais: Vaira Platača, tālr. 67037246, 29392996, e-pasts: [email protected]

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis pašvaldības līdzfinansējuma konkursus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai, tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai, Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem, kā arī sporta klubiem, kas īsteno veterānu/senioru sportu, paralimpisko vai pielāgoto sportu galvaspilsētā.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā

Konkursa mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus nevalstiskajām sporta organizācijām, kas savu darbību veic  Rīgā un īsteno akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Līdzfinansējums piešķir treniņu procesam  un organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Konkursā aicinām piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas savu darbību Rīgā veic ne mazāk kā vienu gadu un īstenotās akreditētās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas audzēkņu vecums nepārsniedz 25 gadus.

Līdzfinansējumu iespējams saņemt par laika posmu no 20. marta līdz 31. decembrim. Pieteikumi konkursam ir iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 23. februārim plkst. 12.00, noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected].

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 15. februārī plkst. 11.00 attālinātā formā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 14. februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, un e-pasta adresi uz e-pastu [email protected].

Papildu informācija: Jānis Poriņš, tālr. 67012669, 27144229,

e-pasts: [email protected].lv.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā

Konkursa mērķis ir atbalstīt tautas sporta un bērnu un jauniešu sporta sacensību norisi Rīgā, sekmēt fiziskās aktivitātes un iedzīvotāju piesaistīšanu aktīvām sporta nodarbībām. Konkursā aicinātas piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas rīko sporta sacensības un savu darbību veic pašvaldības teritorijā.

Uz līdzfinansējumu iespējams pretendēt tādu sacensību organizēšanai, kas plānotas laika posmā no 1.aprīļa līdz 17. decembrim.

Pieteikumi konkursam ir iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 1. martam plkst. 12.00, noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected] .

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 15. februārī plkst. 14.00, attālinātā formātā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 14. februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu [email protected].

Papildu informācija: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132,

e-pasts: [email protected]

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem

Konkursa mērķis ir atbalstīt Rīgas labākos sportistus un sekmēt to sportisko rezultātu izaugsmi. Pieteikumus līdzfinansējumam var iesniegt Latvijā atzītas sporta federācijas. Līdzfinansējumu sportistiem piešķir treniņu procesam un dalībai sacensībās viena kalendārā gada laikā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. martam plkst. 12.00, nolikumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected]

Līdzfinansējumu var saņemt treniņu procesam un dalībai sacensībās, kas notiks laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

Lai informētu par grozījumiem  Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem, departaments organizēs vebināru, kurā aktualizēs informāciju par grozījumiem un pieteikumu iesniegšanu .

Vebinārs notiks attālināti otrdien, 14.februārī, plkst. 11.00 platformā “Microsoft Teams”.

Lai pieteiktos un saņemtu piekļuves saiti, līdz 13. februāra plkst. 15.00 lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, organizācijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, kas piedalīsies vebinārā un e-pasta adresi nosūtot uz e-pastu [email protected].

Plašāka informācija: Anrijs Lūsis, tālr. 67037245, 28660964, epasts: [email protected].lv.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta klubam, kurš īsteno veterānu/senioru sportu, paralimpisko vai pielāgoto sportu Rīgā

Konkursa mērķis ir piešķirt finansējumu nevalstiskajām sporta organizācijām kuras apvieno veterānu/senioru, paraolimpisko vai pielāgotā sporta sportistus, lai atbalstītu un veicinātu fizisko aktivitāšu pieejamību, veselīgu dzīvesveidu visa mūža garumā.

Konkursā aicina piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas nodarbojās ar veterānu/senioru, paraolimpisko vai pielāgoto sportu un savu darbību veic Rīgā.

Līdzfinansējumu var saņemt sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, kas notiks laika posmā no 20. marta līdz 31. decembrim.

Pieteikumi konkursam iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 23.februārim plkst. 12.00 noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: [email protected].

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu,14.februārī plkst. 12.00 attālinātā formātā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 13.februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pastu [email protected].

Plašāka informācija: Jānis Poriņš, tālr. 67012669, 27144229, e-pasts: [email protected]

Līdzfinansējuma konkursa nolikumi un citi dokumenti pieejami mājaslapā sports.riga.lv.