Iedzīvotāji aicināti publiskās apspriešanas laikā paust viedokli par Anniņmuižas mežaparka attīstības iecerēm

No 20. oktobra, līdz 18. novembrim norisinās projekta “Par Anniņmuižas mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu izstrādāšanu” publiskā apspriešana, kuras laikā rīdzinieki aicināti sniegt savus viedokļus par teritorijas plānoto attīstību.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 3. novembrī plkst. 18.00 kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās, Anniņmuižas bulvārī 29, 203. auditorijā.

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku ar kopējo platību 36,65 ha. Lai pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu, tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

● saglabāt esošās dabas, kultūrvēstures un ainavas vērtības;
● nodrošināt rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas;
● izglītot sabiedrību par bioloģisko daudzveidību un dabas procesiem mežaparkā.

📌 Ar Anniņmuižas mežaparka plāna paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu var iepazīties:

● Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā www.mvd.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● No 24. oktobra izdrukātā veidā Kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās pie dežurantes;

📌 Rakstiskus priekšlikumus līdz 18. novembrim var iesniegt:

● nosūtot uz e-pastu: mvd@riga.lv (pie temata norādot Anniņmuižas mežaparks);
● nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 18. novembrim) Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz adresi: Brīvības iela 49/53, Centra rajons, Rīga, LV-1010.
● Anniņmuižas mežaparka plānojuma pirmā sabiedriskā apspriede norisinājās 2023.gada 14. jūnijā kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās. No 11. jūlija līdz 13. augustam tika organizēta iedzīvotāju aptauja.

Sabiedriskās apspriedes protokols un aptaujas rezultāti apskatāmi mājaslapā www.mvd.riga.lv un portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.