Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Vienības gatvē 85A

No šī gada 26. marta līdz 26. aprīlim notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Vienības gatvē 85A atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), apkaimē Atgāzene, kvartālā starp Atgāzenes ielu, Graudu ielu un Vienības gatvi. Zemes gabala kopējā platība 1193 m2, tajā ir esoša noliktavas ēka.

Šis projekts paredz mainīt ēkas 0100 074 0624 001, kas atrodas Vienības gatvē 85A, Rīgā, lietošanas veidu no 1252 (noliktava) uz 1251 (rūpnieciskās ražošanas ēka) bez telpu pārbūves, lai iekārtotu autotransporta apkopes objektu, kas nodarbotos ar vispārīgiem autoremontdarbiem, izņemot mazgāšanas un/vai krāsošanas darbus.

🟩 Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

● Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Būvniecības ieceres teritorijā Vienības gatvē 85A;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

🟩 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Vienības gatvē 85A, Rīgā noliktavas telpās, 2024. gada 15. aprīlī, plkst. 16:00

🟩 Publiskās apspriešanas laikā no 26.marta līdz 26.aprīlim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

● elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
● aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
● jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BioLife Baltic”, adrese: Ozolciema iela 8-1, Rīga, LV-1058, Rīga, atbildīgā persona Andrejs Petrovs, tel. 28861295, e-pasts: info@biolife.lv

Būvprojekta izstrādātājs: būvkomersants SIA “Langro”, Būvkom. reģ. Nr. 1285-R, adrese: Valdeķu iela 53-42A, Rīga,. Atbildīgā persona Santa Puķudruva-Broniča , tel. 22049544. Arhitekts Aigars Blažēvics, sert. Nr. 1-00655.

Aptaujas lapa

Planšete

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību