Jaunieši izstrādā iniciatīvas līdzdalības budžetā

Četras jauniešu komandas Rīgas domes meistardarbnīcu ciklā “Iniciatīvu un priekšlikumu izstrāde līdzdalības budžetu ietvaros” izstrādājušas iniciatīvu idejas sev aktuālu izaicinājumu risināšanai. Idejas tiks īstenotas katrai iniciatīvai piešķirot līdz 2500 eiro no Rīgas pašvaldības budžeta.

No 22. līdz 24. augustam norisinājās meistardabnīcu cikls jauniešiem “Iniciatīvu un priekšlikumu izstrāde līdzdalības budžetu ietvaros”, kuru rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments – kā vienu no Erasmus projekta “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*” aktivitātēm”.

Darbnīcas vadīja neformālās izglītības trenere Līga Siliņa, un tajā jauniešiem bija iespēja saņemt ieteikumus no pieaicinātajiem dažādu jomu ekspertiem – Liene Valdmane (Eiropas kustība Latvijā), Inese Tauriņa (Sabiedrība par atklātību “Delna”), Dāniels Liecis (biedrība “Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai”), Nils Žuravļovs (Rīgas skolēnu dome).

Komandas un to izstrādātās idejas:

● Latvijas Neredzīgo biedrības Jauniešu apvienība: iegūtais finansējums tiks izmantots pētījuma un fokusgrupas īstenošanai, lai iegūtu datus un potenciālo lietotāju paradumus drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei. Proti, aplikācija, kas informē par drošu vai, gluži pretēji, bīstamu maršurtu neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem jeb, kā saka paši jaunieši, “Waze neredzīgajiem”.

● Rīgas Purvciema vidusskola: “Zaļās zonas” izveide skolas teritorijā – vieta ārpus skolas ēkas, svaigā gaisā, ar nojumi vai lapeni un aprīkojumu sportam, atpūtai, kā arī mācībām ārpus telpām. Vieta, kur skolēniem pavadīt starpbrīžus, brīvo laiku un paslēpties no ikdienas trokšņa.

● Rīgas Tehniskā koledža: aktīvas un līdzdalīgas pašpārvaldes attīstīšana, un piederības sajūtu veicinošas vides izveidošana. Tās kapacitātes stiprināšana un telpas iekārtošana. Iegūtais finansējums tiks izmantots apmācību rīkošanai, pieredzes apmaiņas braucieniem pie citām pašpārvaldēm, kā arī telpas remontam un iekārtošanai.

● Rīgas Valsts 1.ģimnāzija: Aktivitātes iekļauj skolas līdzdalības indeksa mērīšanu, pašpārvalžu un skolas vadības sadarbības memoranda un vadlīniju izstrādi, ko būs iespējams aprobēt arī citās skolās, kā arī skolēnu līdzdalības forumu.

📌 Izstrādātās iniciatīvas tiks realizētas jau līdz šī gada nogalei.

  • “YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data”