Dalība seminārā “New Power in Youth” Kiprā

Šā gada oktobrī (no 2023.gada 9.oktobra līdz 2023.gada 13.oktobrim) Apkaimju koordinatoram Gatim Štolceram bija neaprakstāma iespēju kļūt par dalībnieku seminārā “New Power in Youth” Kiprā.

Šis seminārs bija veltīts jauniešu iesaistei un aktivitātēm, tā mērķis – apvienot jauniešus no visas Eiropas. Šis seminārs kalpoja kā iedvesmojoša starptautiska platforma, kurā dažādu valstu jaunieši un darbinieki varēja dalīties savos redzējumos par jaunatnes iesaisti un aktivitātēm.

Šis seminārs neierobežojās tikai ar pasīvu dalību, bet gan piedāvāja dzīvu un aktīvu vidi, kurā dalībnieki varēja brīvi dalīties savās idejās un pieredzē. Tas bija kā forums, kur sapulcējās ne tikai dažādas kultūras, bet arī dažādi skatījumi un pieejas veidi, lai kopīgi pētītu un diskutētu par jaunatnes jomā aktuālajiem jautājumiem.

Semināra tematika – “New Power in Youth” – sniedza iespēju aplūkot jaunatni kā spēcīgu dzinējspēku sabiedrībā. Tas aizsākās ar pārskatu par esošajiem jaunatnes izaicinājumiem un pievēršoties inovatīviem risinājumiem, kas var stiprināt jauniešu lomu un ietekmi. Šīs diskusijas radīja iespēju apjaust dažādu valstu perspektīvas un izveidot starptautiskas saites.

Tāpat seminārs piedāvāja praktiskas darbnīcas un aktivitātes, kurās dalībnieki varēja izmēģināt un apgūt jaunas prasmes, kas būtiskas jaunatnes jomā darbojošanās kontekstā. Tas ne tikai bagātināja dalībnieku zināšanas, bet arī radīja praktiskas iemaņas, kas varētu tikt pielietotas viņu ikdienas darbā un projektos.

Kopumā seminārs “New Power in Youth” bija ne tikai iespēja apmainīties ar idejām un pieredzi, bet arī dziļāk saprast un iedvesmoties no jaunatnes no visas Eiropas. Tas bija kā dzīvs un pulsējošs notikums, kas ne tikai veicināja starptautisko sapratni, bet arī veidoja pamatus jauniem izaicinājumiem un sadarbībai jaunatnes jomā.

Diskusijas par jaunatnes iesaisti dažādās valstīs

Viena no semināra vērtīgākajām sastāvdaļām bija atvērtās diskusijas par dažādām jaunatnes iesaistes tēmu saistītām aktivitātēm, kas tiek realizētas dažādās valstīs. Šīs diskusijas bija kā iespēja izzināt jaunākās tendences un pieejas, kuras varētu piemērot gan Rīgā, gan Latvijā kopumā. Tajās piedalījās augsti kvalificēti eksperti un jaunieši no visas pasaules, kas nodrošināja plašu perspektīvu un bagātīgu izpratni par jaunatnes darbu.

 

Personīgā izaugsme un praktiskās iemaņas

“Šī semināra dalība deva ieguldījumu arī manā personīgajā izaugsmē. Ne tikai teorētiski iepazinos ar dažādiem materiāliem, bet klātienē spēju pārrunāt dažādu rīku un metožu pielietojumu, to attiecināmību uz vietējo līmeni un esošajiem izaicinājumiem. Tas bija kā ceļvedis jauniem risinājumiem un pieejām, kuras varēšu integrēt savā ikdienas darbā ar jauniešiem Latvijā. ”

atzīst Apkaimju koordinators Gatis Štolcers

Starptautiskie kontakti un sadarbības perspektīvas

Viens no semināra lieliskajiem rezultātiem ir jaunie kontakti, kas tika izveidoti ar jomas profesionāļiem no dažādām valstīm un struktūrām. Šīs jaunās saites rada iespējas un priekšnoteikumus nākotnes sadarbībai, iespējamiem projektiem un ideju apmaiņai.

Seminārs “New Power in Youth” Kiprā bija unikāla iespēja ne tikai paplašināt skatījumu par jaunatnes jautājumiem, bet arī iegūt konkrētas zināšanas un kontaktus, kas noderēs turpmākajā darbā. Tas bija patiesi iedvesmojošs un apgaismojošs pieredzes bagātinājums, atstājot mani ar dziļāku izpratni par jaunatnes jomu un motivāciju turpināt darbu šajā virzienā.