Kopā stiprāki: tiekas NVO, kas atbalsta cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem

kopbilde

Lai tiktos un tuvāk iepazītu NVO, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un rūpējas par šo cilvēku ģimenēm, 18. aprīļa pēcpusdienā NVO namā noritēja tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākums “Kopā stiprāki”.

Tīklošanās ideja bija pulcēt NVO, kuru darbības mērķi ietver dažādu sociālo, medicīnisku, izglītības un fiziskās kultūras problēmu risināšanu, lai cilvēki, tostarp bērni un jaunieši, ar funkcionāliem traucējumiem justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli un dzīvotu iespējami pilnvērtīgu dzīvi. Pasākumā izskanēja iedvesmas un drosmes stāsti – par savu organizāciju pieredzi, paveikto un nākotnes iecerēm stāstīja 5 NVO pārstāvji.

Paldies par atsaucību, līdzdalību un iedvesmas stāstiem:

Margitai Erelei no biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””,
Ievai Rosnei no nodibinājuma “Fonds Faveo foundation”,
Nataļjai Novikovai no biedrības “LiveIntegro”,
Ilzei Skujai no nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”,
Ilzei Kennei no biedrības “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

Paldies Gintai Salmiņai par pasākuma vadīšanu un ritma uzturēšanu!

Dalībnieku vidū bija gan NVO, kuras darbojas līdzīgās jomās, gan interesenti, kas vēlējās iepazītiesš ar organizāciju darbību un pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbalsta sniegšanu un rūpēm par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā dzirdētie stāsti un satiktie domubiedri iedvesmo un kļūst par turpmākās darbības stiprinātājiem! Ceram, ka kopīgā tikšanās ikvienam dalībniekam raisīja jaunas pārdomas, idejas un vēlmi darboties aizvien jaudīgāk!

Paldies visiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem!