Kopā varam vairāk!

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība “Sūrābele” Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros ir sākusi realizēt projektu “Mēs varam vairāk”, lai ģimenes rastu motivāciju aktīvāk iekļauties sabiedrībā, rodot atbalstu līdzīgajos, vairojot zināšanas un pašapziņu.

No 29. aprīļa līdz 27. jūlijam pirmdienās, vairumā gadījumu Rīgas Sociālā dienesta kopienas centra “Ābeļzieds” telpās, notiks semināri par likumdošanu, nodarbinātību un veselību, lai motivētu ģimenes nebaidīties par savu invaliditāti, ģimenes ienākumiem vai citiem ierobežojumiem. Uz semināriem ir aicināti visi interesenti.

Īpaši svarīgi ir nodot šo informāciju maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti – bērni, jaunieši un pieaugušie, arī pensijas vecuma cilvēki.

Motivējošs faktors ir tikšanās ar cilvēkiem, kuri ir spējuši saglabāt optimismu, neskatoties uz funkcionāliem traucējumiem, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli lielākajai sabiedrības daļai – nodarbinātību, veselību un savstarpēju atbalstu.

Pirmais seminārs “Likumu izmaiņas” notiks 20. maijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 kopienas centrā “Ābeļzieds” Rīgā, Dzirciema ielā 24.

🟩 Ar informāciju dalīsies Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un Rīgas Sociālā dienesta speciālisti. Plānota saruna par šādām tēmām:

  • informācija par likumu normām un jaunumiem Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz maznodrošinātām un trūcīgām personām, ģimenēm ar personām ar invaliditāti,
  • par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, asistenta pakalpojumu, grupu dzīvokļu un dienas centru piešķiršanas kritērijiem.

🟩 Interesentus lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz 16. maijam, rakstot uz e-pastu surabele@gmail.com vai zvanot uz 29182048. Seminārs ir bezmaksas!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.