Neizvietos elektrouzlādes stacijas J. Asara un Pērnavas ielu stūrī

Rīgas pašvaldība, uzklausot Grīziņkalna apkaimes viedokli par elektrouzlādes staciju izvietošanu J. Asara un Pērnavu ielas stūrī pie Grīziņkalna parka, sākusi sarunas ar AS “Latvenergo” par šajā teritorijā esošā zemes gabala nomas līguma laušanu.

Februāra sākumā publiski izskanēja Grīziņkalna apkaimes biedrības sašutums par Rīgas pašvaldības noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu J. Asara ielas un Pērnavas ielas stūrī. Šajā teritorijā tuvāko divu gadu laikā paredzēts īstenot arī apkaimes biedrības iesniegto labiekārtojuma ieceri, kas guva atbalstu Rīgas pašvaldības 2023. gada Līdzdalības budžeta konkursā.

Pašvaldības iestāžu speciālisti atkārtoti pārskatīja un pārrunāja Grīziņkalna apkaimes biedrības iesniegto līdzdalības budžeta projektu, un piedāvāja biedrībai apsvērt uzlādes staciju un līdzdalības budžeta konkursā iesniegtās ieceres līdzāspastāvēšanu. Biedrība atteicās izskatīt šādu risinājumu, tāpēc pašvaldība šobrīd uzsākusi sarunas ar zemes nomnieku, lai varētu lauzt noslēgto nomas līgumu, kas paredzēja izvietot divas elektrouzlādes stacijas sabiedriskā transporta apgriešanās laukumā J. Asara un Pērnavas ielas stūrī.

Grīziņkalna biedrība 2023. gadā Līdzdalības budžeta konkursā iesniedza projektu “Laiks tirgum Grīziņkalnā”, kura ietvaros paredzēti darbi, kas saistīti ar esošo pašvaldības reklāmas stendu pārvietošanu, metāla trolejbusa kontaktīklu balstu krāsošanu un vides objekta jeb vietzīmes uzstādīšanu, kā arī labiekārtojuma elementu izvietošanu un apstādījumu ierīkošanu. Vairāk uzzināt par projektu, kā arī iepazīties ar pašvaldības un citu iestāžu sniegtajiem atzinumiem par apkaimes biedrības ieceri, iespējams balso.riga.lv.

Projekts Līdzdalības budžeta konkursa balsojumā, kurā varēja piedalīties ikviens vismaz 16 gadus vecs Latvijas iedzīvotājs, saņēma 2399 balsis, un ierindojās 5. vietā. Līdzdalības budžets paredz, ka pašvaldība apņemas īstenot tos projektus, kas saņēmuši visvairāk balsu un iekļaujas konkrētajā gadā Līdzdalības budžetam atvēlētajā kopējā finansējumā. 2023. gadā kopējais finansējums bija 700 000 eiro, vienam projektam bija jāiekļaujas 70 000 eiro. Pēc balsojuma noslēguma projektus īsteno pašvaldība, sadarbojoties ar projekta iesniedzēju. Tas nozīmē, ka projekta iesniedzējs neiegūst finansējumu un arī pats nevada projekta īstenošanu.

Rīgas pašvaldība Līdzdalības budžeta konkursu īsteno kopš 2019. gada, un ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas to ieviesa. No 2025. gada Līdzdalības budžeta konkursa organizēšana būs obligāta visām pašvaldībām Latvijā. Piecu gadu laikā iedzīvotāju balsojumā atbalstu guvuši 46 rīdzinieku ierosinājumi uzlabojumiem pilsētvidē, no tiem īstenoti 18, pārējie ir dažādos īstenošanas posmos.

Arī 2024. gadā Rīgas pašvaldība organizēs Līdzdalības budžeta konkursu, un rīdzinieki idejas tam varēs pieteikt pavasarī. Vairāk par Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta konkursu balso.riga.lv.