Paziņojums par Kandavas ielā esošu zemes gabalu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

17.05.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. Nr. RD-23-2504-lē “Par zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RD lēmums skatāms šeit

  • Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus vieglās ražošanas uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – tehniskās apbūves teritorijas transformācijai par rūpnieciskās apbūves teritoriju.
  • Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “BIZNESA PARKS IMANTA”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 30.05.2023. līdz 30.06.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.06.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 12.06.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.office.com/e/4JB5uvZ0GW.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:
• elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24351;
• klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.06.2023. var iesniegt:
• elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24351;
• nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv ;
• nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30.06.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
• iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā:

  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.