Pilsētas attīstības departamenta 2023.gada klientu aptaujas rezultāti par sniegtajiem pakalpojumiem

Lai iegūtu viedokli par klientu apmierinātību/ vērtējumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta un tā struktūrvienību darbu, izmantotajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, periodā no 2023.gada 02.oktobris līdz 31.oktobris tika veikta klientu aptauja. Tiešsaistes klientu aptaujas anketu un Anketu papīra formātā aizpildīja 66 respondenti.

1. Aptaujas rezultāti – Departamenta pakalpojumu izmantošana

🔵 Saskaņā ar aptaujas datiem visbiežāk izmantotie pakalpojumi 2023. gadā ir :

🔹 “Paskaidrojuma rakstu saskaņošana”, ko izmantojuši 38 (57.6%) no aptaujas respondentiem.
🔹 “Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” izmantojuši 37 (56.1%) respondentu.
🔹 “Objekta nodošana ekspluatācijā” – 35 (53%).
🔹 Mazliet vairāk par pusi jeb 34 (51.5%) no aptaujas respondentiem izmantojuši tādus pakalpojumus kā “Būvatļaujas pārreģistrācija vai derīguma termiņa pagarināšana” un “Būvatļaujas ar nosacījumiem saņemšana”.

Bāzes respondenti, kuri snieguši atbildes

2. Aptaujas rezultāti – Departamenta pakalpojumu vērtējums

🔵 Visaugstāk vērtētie pakalpojumi ar vērtējumu “ļoti apmierina” no iesniegto vērtējumu par pakalpojumu kopskaita bija:

🔹 “Arhīva pakalpojumi” – 41.4% respondenti;
🔹 “Objekta nodošana ekspluatācijā” – 37.1% aptaujas respondentu vērtējumi.

Bāze: respondenti, kuri snieguši atbildes

🔹 Tabulā ir norādīta salīdzinājuma dinamika par klientu apmierinātību ar Departamenta sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā pret iepriekšējo gadu.

Departamenta pakalpojumu izpilde noteiktajos termiņos pozitīvi tika vērtēta pakalpojumam “Arhīva pakalpojumi” – 80.8% respondentu, “Būvatļaujas pārreģistrācija vai derīguma termiņa pagarināšana” – apstiprinošu atbildi sniedza 69.0% respondentu un “Adreses piešķiršana vai maiņa” tiek izpildīta noteiktā termiņā uzskata 64.7% respondentu.

Bāze: respondenti, kuri snieguši atbildes

3. Aptaujas rezultāti – Informācijas iegūšanas un saziņas avoti

🔵 Respondenti noradīja, kavisbiežākinformācijai par Departamenta darbību un sniegtajiem pakalpojumiem izmanto Departamenta mājaslapu – 69.4%, daļa respondentu 38.7% meklē informāciju internetā, sociālajos medijos, zvanot uz Departamenta Zvanu centru – 32.3%, bet Rīgas valstspilsētas pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv 29% respondentu.

🔹 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad Departamenta mājaslapu kā informācijas avotu šogad izmanto par 2.4% respondentu vairāk, kā arī pieaudzis respondentu skaits, kas izmanto Zvanu centru – par 3.9%.

Bāze: respondenti, kuri snieguši atbildes

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%

🔵 Visvairāk respondentu saziņai ar Departamentu izmanto Departamenta e-pastu – 74.6%, mazliet vairāk par pusi no respondentiem sazinās telefoniski, zvanot uz Zvanu centru – 58.7%, bet 20.6% no respondentiem atzīmējuši Departamenta e-adresi, savukārt 6.3% respondentu turpina saziņai izmantot saraksti papīra formātā.

Bāze: respondenti, kas snieguši atbildes

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%

Tabulā ir norādīta salīdzinājuma dinamika par saziņas kanālu izmantošanu 2023. gadā pret iepriekšējo gadu.

 

🔵 Respondentu atbilžu apkopojums ļauj izvērtēt pakalpojumu sniegšanas procesus un apzināt nepieciešamos uzlabojumus, izvirzot Departamenta prioritātes klientu apkalpošanas jautājumos:

🔹 Mājas lapas aktualizēšana, publicējot jaunumus un noderīgu informāciju klientiem (aktualitātes, Biežāk uzdotie jautājumi, diagrammas, veidlapas u.c.);
🔹 Departamenta Zvanu centra kapacitātes un kompetences stiprināšana;
🔹 Komunikācijas uzlabošana ar Departamenta speciālistiem, nodrošinot būvniecības speciālistu konsultācijas gan telefoniskās, gan nepieciešamības gadījumā arī klātienes.
🔹 Turpināt ieviest “Konsultē vispirms” principu.