Publiskā apspriešana par ārpus mežu augošu koku aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu Rīgas valstspilsētā

No 14. decembra, līdz 2024. gada 14. janvārim iedzīvotāji aicināti sniegt savu viedokli par Rīgas domes jauno saistošo noteikumu projektu “Par ārpus mežu augošu koku aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu Rīgas valstspilsētā”.

Saistošo noteikumu projekts “Par ārpus mežu augošu koku aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu Rīgas valstspilsētā” nosaka ārpus meža augošu koku aizsardzību, uzturēšanu un ciršanas izvērtēšanas un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību Rīgā. Ar šiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudēs Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošie noteikumi Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 4. janvārī plkst. 13 tiešsaistes platformā MS TEAMS. Tiešraidi varēs vērot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, līdz 3.janvārim plkst. 12.00, iepriekš reģistrējies – ŠEIT .

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties elektroniski www.riga.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2024. gada 22. janvārim:

  • tīmekļvietnē www.riga.lv,
  • nosūtot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam elektroniski uz e-pastu sabiedriba@riga.lv
  • vai pa pastu uz adresi Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050.