Rīdziniekiem no marta pie daudzdzīvokļu mājām jāsāk šķirot bioloģiskie atkritumi

Rīgā no 1. marta pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļi, jāsāk uzstādīt brūnos konteinerus bioloģisko atkritumu šķirošanai.

Līdz šim BIO atkritumu šķirošana Rīgā bija brīvprātīga un galvaspilsētā uzstādīti vairāk nekā 2000 konteineru. Ņemot vērā jaunos noteikumus*, no marta jāuzstāda vēl aptuveni 5000 konteineru, tāpēc, nākot pretī iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem, sistēmas ieviešanai līdz 1. maijam noteikts pārejas periods.

“Rīgas pieredze atkritumu šķirošanā pierāda, ka iedzīvotāju paradumus ir iespējams mainīt un atkritumus šķiro aizvien vairāk. Esam secinājuši, ka cilvēki labprāt šķirot atkritumus, ja viņiem tiek nodrošināta atbilstoša infrastruktūra. Atkritumu apsaimniekotāji un namu apsaimniekotāji Rīgā veido infrastruktūru, lai cilvēkiem ir ērti šķirot atkritumus. Bioloģisko atkritumu šķirošana līdz šim bija brīvprātīga un patlaban šo atkritumu ir mazāk nekā 5 %. Atkritumu šķirošana ne tikai palīdz saudzēt vidi, bet arī ļauj ievērojami mazināt iedzīvotāju izdevumus par atkritumu izvešanu,”

uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

Noteikumi paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem tagad ir pienākums nodrošināt BIO atkritumu šķirošanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļi un kurās atrodas atkritumu radītāji, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem (primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi), ja šie atkritumu radītāji to pieprasa. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar mazāk par desmit dzīvokļiem un privātmājām BIO atkritumu konteineru uzstādīšana joprojām būs brīvprātīga.

BIO atkritumu apsaimniekošanai ir noteikta maksa, kas 2023. gadā bija 80 % no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, bet no 2024. gada 1. janvāra tā ir 60 % Aktīvi sākot BIO atkritumu šķirošanu, tiek prognozēts, ka nešķiroto atkritumu konteineri tik strauji nepiepildīsies, kā rezultātā iedzīvotāji varēs samazināt gan konteineru tilpumus, gan šo konteineru izvešanas biežumu, tādā veidā samazinot izmaksas par izvešanu.

Kāpēc jāšķiro?

• Viens cilvēks gadā rada aptuveni 500 kilogramus atkritumu, no kuriem trešā daļa (150 kg) ir bioloģiskie;
• BIO atkritumu izmešana poligonā kaitē videi – aizņem vietu, piesārņo augsni un gaisu;
• BIO atkritumi ir pārāk vērtīgi, lai sapūtu poligonā – tos var pārvērst elektrībā, siltumā un kompostā;
• BIO atkritumu šķirošana uzlabo citu atkritumu šķirošanas iespējas;
• Atdalot BIO atkritumus no pārējiem sadzīves atkritumiem, panākam, ka kopumā samazinās atkritumu masa, kas nonāk poligonos. BIO atkritumi nesasmērē pārējos atkritumus un tos var labāk pāršķirot un izmantot otrreizējā pārstrādē.

BIO atkritumu šķirošana ļauj ietaupīt!

• Sadzīves atkritumu izvešana ir aptuveni 40 % dārgāka nekā BIO atkritumu apsaimniekošana;
• Ja šķiro arī citus atkritumus (vieglos, stiklu), līdz pat 60 % samazinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas mājsaimniecībai;
• BIO atkritumi jāšķiro pareizi. Ja konteineros būs nepareizi sašķiroti atkritumi, tos izvedīs sadzīves atkritumu mašīna un par tiem būs jāmaksā pilnā summa;

Novietojot pie mājas BIO konteineru, samazinās:

  • atkritumu daudzums sadzīves atkritumu konteinerā;
  • izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu kopumā;
  • sadzīves atkritumu izvešanas biežums

Kā pareizi šķirot?

• BIO konteineros var mest visu, kas dabā pārstrādājas – mizas, olu čaumalas, gaļu, kaulus, zāli, mazus zarus, kafijas biezumus u. tml.
• Bet pats svarīgākais – nemest tos kopā ar plastmasas maisiņiem!
• Vēl vienkāršāk ir bioatkritumus sakrāt speciālā kastītē vai spainītī. Ja to turēs vaļā, atkritumi sakaltīs un vēlāk nesmirdēs, tāpat ziemā arī nepiesals pie konteinera.
• Vēl varam šos atkritumus izmest vai nu speciālos kompostējamos biomaisiņos, vai papīra maisiņos, kas ir pieejami lielveikalos.

📌 Rīgas dome un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi Rīgā iedzīvotāju ērtībām kopīgi izveidojuši vienotu atkritumu šķirošanas ceļvedi, kas palīdz vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā galvaspilsētā.

Paredzēts, ka grafiku dalīto sadzīves atkritumu izvešanai noteiks atkritumu apsaimniekotājs, par to informējot atkritumu radītājus un valdītājus atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju/valdītāju. Atkritumu radītājs/valdītājs varēs pieteikt papildu pakalpojumu vai atcelt/pārcelt dalīto atkritumu izvešanu pēc nepieciešamības – neierobežotu reižu skaitu.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka atkritumu apsaimniekotājiem būs jāreaģē uz ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika. Pēc atkritumu apsaimniekotāju lūguma tiks noteikts ilgāks laiks liela izmēra atkritumu un būvniecības atkritumu izvešanas pieteikumu apstrādei, lai varētu laicīgi un optimāli ieplānot izvešanas laiku, ņemot vērā jau izveidotos izvešanas grafikus.

 

* Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”