Uzsākts pētījums ģimenes dārziņu koncepcijas izstrādei

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments oktobrī ir uzsācis pētījumu par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu attīstības un pārvaldības koncepciju. Pētījuma mērķis ir rast priekšlikumus efektīvākajam ģimenes dārziņu pārvaldības modelim un attīstības scenārijiem, kas veicinātu dārziņu ilgtspējīgu attīstību, tostarp izstrādāt redzējumu Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas telpiskajai vīzijai.

Pētījums norisināsies līdz pavasarim, un tajā paredzēts iesaistīt arī rīdziniekus, īpaši aktīvos ģimenes dārziņu nomniekus. Pētījums norisināsies divos posmos – vispirms tiks veiktas intervijas ar iedzīvotājiem, kam sekos koprades darbnīcas.

Individuālas intervijas plānots uzsākt novembrī. Kopumā paredzēts veikt vismaz 20 padziļinātās intervijas ar pētāmo ģimenes dārziņu teritoriju aktīvajiem nomniekiem, biedrībām, u.c. interesentiem.

● Pēc intervijām tiks organizētas divas koprades darbnīcas. Pirmā no tām tiks veltīta ģimenes dārziņu pārvaldībai, to risinājumiem un diskusijai par Rīgas urbānās dārzkopības attīstību nākotnē. Savukārt otrās darbnīcas galvenā tēma būs Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas attīstība, kuras laikā pētījuma veicēji prezentēs teritorijas analīzi un kopā ar iedzīvotājiem veidos Lucavsalas telpisko vīziju.

Primāri pētījumā tiks aicināti piedalīties tie aktīvie rīdzinieki un ģimenes dārziņu nomnieki, kuri jau līdz šim izrādījuši interesi par dārziņu attīstību un kuru kontaktinformācija ir Rīga valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta rīcībā. Tāpat pētījumā var iesaistīties arī citi interesenti, līdz 15. novembrim aizpildot pieteikuma anketu.

📌 Anketa pieejama – ŠEIT

Pētījuma “Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde” ietvaros tiks:

  • analizēta esošā situācija kā arī labās prakses piemēri Rīgā un citviet Eiropā;
  • analizēta ģimenes dārziņu telpiskā atrašanās, sasaiste ar apkārtējām teritorijām;
  • intervēti ģimenes dārziņu nomnieki un biedrību pārstāvji, lai labāk izprastu dārzkopju vajadzības un to, kā uzlabot pārvaldības sistēmu;
  • izstrādāti priekšlikumi vides kvalitātes veicināšanai ģimenes dārziņos;
  • analizētas ģimenes dārziņu pārvaldības formas;
  • izstrādāts ģimenes dārziņu pārvaldības rīcības plāns;
  • novērtētas Lucavsalas vērtības un potenciāls, kā arī izstrādāta telpiskā vīzija Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijai.

Pētījumu “Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde” pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma veic SIA „KPMG Baltics”.