“Rīgas kultūras mantojuma jauniešu simpozijs” noslēdzas ar iedvesmojošu Rīgas kultūras mantojuma izzināšanu.

RĪGA, Latvija – [1.11.2023] – OPEN REPUBPLIC ar prieku paziņo par veiksmīgu trīs dienu pasākuma “Rīgas kultūras mantojuma jauniešu simpozijs” noslēgumu, kas pulcēja dažāda vecuma un izcelsmes jauniešus, kuri vienoti kopīgā interesē par Rīgu un tās stāstu. Simpozijs, kas notika Rīgā no 27. līdz 29. oktobrim bija kultūras mantojuma, izglītības un sadarbības svētki.

Pasākums piedāvāja dalībniekiem daudzveidīgu aktivitāšu klāstu, kas koncentrējās uz bagātīgo Rīgas kultūras mantojumu. Pasākuma akcenti bija informatīvas darbnīcas, kas iedziļinājās Rīgas vēsturiskajās vietās, uzsverot to nozīmi vietējā kultūrā kā arī pārdomas rosinošas diskusijas izpētīja kultūras mantojuma materiālos un nemateriālos aspektus, sniedzot dalībniekiem izpratni par viņu lomu Rīgas kolektīvās identitātes veidošanā. Tāpat nozīmīga simpozija sastāvdaļa bija sarunas par sociālo mediju platformu izmantošanu kā mūsdienīgu instrumentu, lai stāstītu saistošus stāstus un veicinātu izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu. Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar Rīgas kultūras vēsturi personiskāk, izmantojot ekskursiju pa pilsētu.

📌 Ievērojams simpozija rezultāts ir kopīgi veidotie videoklipi, kuru mērķis bija parādīt izpētīto un apmeklēto vietu skaistumu un nozīmi. Šo videoklipu galvenā loma ir Rīgas kultūras mantojuma dziļākas izpratnes veidošanā.

Pasākuma daudzveidīgais dalībnieku kopums bija vēl viens panākums, pulcējot vietējos jauniešus un jauniešus, kuri Latvijā ieradušies no tādām valstīm kā ASV, Īrija, Kolumbija, Ekvadora un citas. Šī pieeja saskan ar pasākuma mērķi padarīt Rīgu iekļaujošāku un pretimnākošāku cilvēkiem no dažādām kultūrām, kuri pilsētu sauc par mājām.

Pasākumu organizatorus, lektorus un pašus dalībniekus iedvesmoja apņemšanās izzināt mūsu pilsētas Rīgas bagātīgos kultūras mantojumu. Simpozijs arī radīja savu saukli “Mana Rīga – mūsu Rīga!”, tādejādi cerot turpināt centienus popularizēt Rīgas daudzveidīgo kultūras mantojumu.

Simpoziju organizēja SIA OPEN REPUBLIC ar Rīgas domes finansiālu atbalstu.