Rīgas līdzdalības platformā aptauja par Anniņmuižas mežaparku

Rīdzinieki līdz 13. augustam aicināti aizpildīt aptauju par Anniņmuižas mežaparka teritoriju. Aptauja pieejama Rīgas līdzdalības platformā iesaisties.riga.lv.

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku. Kopējā plānotā mežaparka teritorija ir 36,65 hektāri. Lai pašvaldība varētu pieņemt saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu, tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

Izstrādājot mežaparka plānu, paredzēts nodrošināt Anniņmuižas meža un Vecanniņmuižas parka estētiskās, ekoloģiskās, kultūrvēsturiskās, ainaviskās, izglītojošās, bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtības saglabāšanu un palielināšanu.
Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli un vērojumus par esošo situāciju teritorijā – pozitīvās un negatīvās tendences, kā arī ieteikumus mežaparka teritorijas labiekārtojumam.

Paredzēts, ka ievāktās atbildes un ierosinājumi tiks apkopoti līdz septembra vidum un iestrādāti pirmajā Anniņmuižas mežaparka teritorijas apsaimniekošanas saistošo noteikumu un plāna redakcijā. Plāna un saistošo noteikumu redakcija oktobrī tiks nodota iedzīvotājiem apspriešanai.