Rīgas pašvaldība darbam ar jaunatni 2024. gadā paredzējusi teju vienu miljonu eiro

Rīgas pašvaldības papildu finansējums darbam ar jaunatni 2024. gadā būs vairāk nekā 150 000 eiro apmērā, kas iekļauj finansējumu ielu darbam ar jaunatni, lielāku līdzfinansējumu pašvaldībai nozīmīgiem projektiem darba ar jaunatni jomā, neformālās izglītības programmām, jauniešu līdzdalības budžeta pilotprojektam un papildu finansējumu nometnēm, tostarp nometnēm bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopā darbam ar jaunatni pašvaldība šogad paredzējusi teju vienu miljonu eiro.

“Darbs ar jaunatni ir nozīmīga pašvaldības autonomā funkcija Rīgā un turu rūpi, lai atbalsts jauniešiem visās jomās pieaugtu. Tas 2024. gada budžetā arī izdevies. Teju viens miljons eiro kopā Rīgā tiek ieguldīts jauniešu brīvā laika norisēs, darba ar jaunatni aktivitātēs, līdzdalības stiprināšanā un līdzdalības budžeta pilotprojektam, jaunatnes organizācijās un citos projektos. Rīga ir lielisks piemērs citiem! Mēs arī virzāmies uz jauna jauniešu centra atvēršanu Pārdaugavā, mēs stiprinām jaunatnes nodaļu departamentā un Rīgai tuvākajos gados jākļūst par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu!”

saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina.

Papildu finansējums 15 tūkstošu eiro apmērā paredzēts ielu darbam ar jaunatni, kas ļaus nodrošināt lielākā apmērā ielu darbu ar riska grupas jauniešiem Centra apkaimē (Vērmanes dārzs, TC “Origo”, Dzelzceļa stacija, Centrāltirgus un tuvējā apkārtne) un TC “Akropole”.

2024. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu nozīmīgiem projektiem darba ar jaunatni jomā vairāk nekā 81 tūkstoša eiro apmērā. Finansējums paredzēts nevalstisko organizāciju uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras un ilgtermiņa jauniešu neformālās izglītības programmu īstenošanas atbalstam. Pirmo reizi šis līdzfinansējuma konkurss tiks rīkots trīs gadu periodam, paredzot atbalstu līdz septiņiem projektiem.

Neformālās izglītības programmām pašvaldība 2024. gadā tērēs 5,5 tūkstošus eiro. Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris” sadarbībā ar jaunatnes organizācijām jauniešiem piedāvās dažādas darbnīcas un mācības, kas vērstas uz jauniešu prasmju pilnveidi, piemēram, projektu vadību, darbu komandā, pašvaldību (self-management), komunikāciju u.c. Tāpat paredzētas aktivitātes jauniešiem aktuālu problēmjautājumu labākai izprašanai un ideju radīšanai, kā jaunieši var iesaistīties to risināšanā.

Tāpat tiks turpinātas atbalsta aktivitātes, kuras Jauniešu centrs “Kaņieris” nodrošina jaunatnes organizācijām. Cita starpā tiks īstenotas mācības jaunatnes darbiniekiem, sekmējot darba ar jaunatni kvalitātes pilnveidi, kam atvēlēti vairāk nekā 3000 eiro.

Jauniešu līdzdalības budžeta pilotprojektam pašvaldība atvēlējusi 3,5 tūkstošus eiro. Projekts aizsākās jau pērn, aprobējot Rīgā Erasmus+ projekta “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” ietvaros izstrādāto metodoloģiju. 2023. gada augustā īstenoto darbnīcu laikā tika izstrādātas četras jauniešu idejas, no kurām divu ideju īstenošana turpināsies arī šajā gadā.

Pilotprojekta laikā plānotas tādas aktivitātes, kā:

● skolēnu pašpārvaldes izveide un kapacitātes stiprināšana vienā no Rīgas Tehniskās koledžas filiālēm;
● izpētes un fokusgrupas īstenošana, lai iegūtu datus par potenciālo lietotāju paradumiem drošas pārvietošanās aplikācijas izstrādei personām ar redzes traucējumiem.

2024. gadā būs arī papildu finansējums nometņu organizēšanai, tostarp nometnēm bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 103 tūkstoši eiro. Plānots sniegt līdzfinansējumu 63 nevalstisko organizāciju rīkotajām nometnēm, kurās pavasara, vasaras un rudens brīvdienās varēs piedalīties vairāk nekā 1900 bērni un jaunieši. Līdztekus tam būtiski pieaugs pašvaldības apmaksāto nometņu, kas domātas bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, skaits. Vasarā plānots nodrošināt bezmaksas dienas nometnes 120 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un diennakts nometnes 40 bērniem.

2024. gadā pašvaldība turpinās finansiāli atbalstīt izglītības iestāžu rīkotās nometnes izglītojamo brīvdienās. Kopā skolu, bērnu un jauniešu centru, sporta skolu un mūzikas un mākslas skolu nometnēm paredzēts finansējums 506 tūkstošu eiro apmērā.

Tāpat arī šovasar pašvaldība finansēs nevalstisko organizāciju īstenotās bezmaksas brīvā laika aktivitātes pilsētā, kam atvēlēti vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. Finansējums tiks sniegts fizisko un radošo aktivitāšu, ar pilsētas izzināšanu saistīto aktivitāšu, mobilā jaunatnes darba un citām aktivitātēm.