Rīgas pašvaldības policija darbā izmantos automatizētus dronu lidojumus

Lai veicinātu sabiedrības un vides drošību, vienlaikus aprīkojot Rīgas pašvaldības policiju ar jaunākajām tehnoloģijām, Rīga kopā ar Turīnas pašvaldību un telekomunikāciju uzņēmumu atbalstu uzsāk dalību Eiropas Savienības pilotprojektā “5G4LIVES”. Par projekta pilotteritorijām izvēlētas iecienītas rīdzinieku atpūtas vietas – Vecāķu un Kīšezera pludmale, kur paredzēts uzstādīt jaunākās 5G tehnoloģijas un pašvaldības policijas darbā ieviest automatizētus dronu lidojumus.

“Viedo tehnoloģiju un 5G savienojums ir stratēģiski nozīmīga daļa Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānā. 5G var izmantot mobilitātē, veselības aprūpē, izglītībā, mākslā, zinātnē un drošībā. Mūsdienās savienojamība ir tikpat svarīga kā elektrība pirms gadsimta un Rīgas pilsēta strādā, lai mazinātu digitālo plaisu, un lai visi iedzīvotāji varētu izmantot šīs attīstības priekšrocības. Drošība ir viena no Rīgas prioritātēm, tādēļ īpaši novērtējam, ka 5G projekts tiešā veidā paplašina Rīgas pašvaldības policijas operacionālās spējas,”

atklājot projektu, uzsver Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

Projekta vadošais koordinators ir Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”. Kā norāda aģentūras direktors Arnis Gulbis, pirmais un atbildīgākais darbs ir nepieciešamo dokumentu izstrāde un tehnoloģiju izbūve: “Šobrīd Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums atļauj lietot tikai tādus dronus, kurus fiziski vada piloti. Tādēļ esam uzsākuši rūpīgu darbu, lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, rosinātu izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī pārbaudītu tehnoloģijas. Tas nepieciešams, lai projekta realizācija noritētu maksimāli droši gan iedzīvotājiem, gan civilajai aviācijai. Turīna ar savu plašo pieredzi dronu izmantošanā ir lielisks paraugs un sadarbības partneris, no kura mēs varam mācīties. Sadarbībā ar telekomunikāciju uzņēmumiem pilotprojekta vietās tiks uzstādītas 5G tehnoloģijas, kas nodrošinās dronu netraucētu darbību, bet pašu dronu testēšana pilsētvidē paredzēta pēc aptuveni 1,5 – 2 gadiem.”

5G tehnoloģiju ieviešanu Rīgā nodrošinās projekta sadarbības partneri SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un valsts akciju sabiedrību “Elektroniskie sakari”. To elektroapgādē paredzēts izmantot alternatīvos ūdeņraža kurināmā uzlādes elementus, tādā veidā nodrošinot ilgtspējīgus klimata risinājumus.

Rīgas pašvaldības policija jau šobrīd operatīvajā darbā izmanto dronus, piemēram, lai veiktu sabiedriskā transporta joslu kontroli, konstatētu no sniega nenotīrītus ēku jumtus, vai cilvēku meklēšanai, tomēr arī to darbā ir trūkumi – dronu vadībai jānorīko policijas darbinieks un to akumulatoru jauda nav piemērota gariem un ilgstošiem pārlidojumiem. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs skaidro: “Dronus policijas darbā dažādu likumpārkāpumu fiksēšanai izmantojam jau vairākus gadus un nevienam nav noslēpums, ka to vadīšanai ir nepieciešams pilots, tādēļ projekts mums paver plašākas iespējas. Proti, runa ir par tādiem droniem, kas ilgstoši var automatizēti patrulēt, lai fiksētu pārkāpumus un uzraudzītu kārtību arī plašākās teritorijās, piemēram, uz Rīgas ūdenstilpēm.”

Projekta ietvaros Rīgas pašvaldības policijas darbam paredzēts iegādāties četrus dronus automatizētiem lidojumiem ar termo un infrasarkano staru kamerām, nodrošinot katrā projekta teritorijā divus dronus. Tos, izstrādājot konkrētus maršrutus, paredzēts izmantot cilvēku dzīvības glābšanai peldvietās, cilvēku kontrolei uz ledus, maluzvejniecības un kuģošanas kontrolei, dzīvnieku novērošanai, sabiedriskās kārtības uzraudzībai, vides piesārņojuma noteikšanai u.c. pašvaldības policijas funkcijām. Automatizēto dronu ieviešana paaugstinās pašvaldības policijas darba efektivitāti un sabiedrības drošību, jo to vadīšana atslogos policistu-pilotu darbu un informācija no drona tiks pārraidīta ar viedo risinājumu palīdzību.

Rīgas pašvaldības policijas galvenais projekta sadarbības partneris ir Turīnas pašvaldības policija (Itālija). Turīna ir viens no vadošajiem līderiem Eiropā, kas sabiedrības drošības nodrošināšanā aktīvi izmanto dronus, piemēram, lielajos parkos, publiskos pasākumos un koncertos, un pilsētas pašvaldības policijai ir plaša pieredze tehnoloģiju izmantošanā dažādos apvidos. Rīgas pašvaldības policija jau līdz šim ir sekmīgi sadarbojusies ar Turīnas ekspertiem, ieviešot tehnoloģijas un dronus policijas darbā arī Latvijā. Rīga par projekta pilotteritoriju ir izvēlējusies publiskās peldvietas, savukārt Turīna projektu realizēs kalnu apvidū.

Tehnoloģiju un viedo risinājumu attīstībā svarīgi saņemt arī tehnoloģiju ekspertu vērtējumu, tādēļ viens no projekta sadarbības partneriem ir atvērto inovāciju kustība “VEFRESH”. Tās izpilddirektors Viesturs Celmiņš norāda: “Publiskā privātā partnerība projekta ietvaros Rīgā, ļaus pacelt vides monitoringu gluži jaunā kvalitātē. 5G mobilā tīklā ietvars tiks izveidots un testēts inovatīvs precīzs, digitalizēts pakalpojums, kas nodrošina reālāk laika datus par mūsu ūdens vietņu drošību – visās sezonās. Šāda veida pakalpojums būs unikāls gan pilsētas, gan nacionālā līmenī.”

Rīgas pašvaldība projektu realizē kopā ar Turīnas pašvaldību, Turīnas politehnisko universitāti un telekomunikāciju uzņēmumiem “Latvijas Mobilais telefons”, valsts akciju sabiedrību “Elektroniskie sakari” un “Windtre”(Itālija) un atvērto inovāciju kustību “Vefresh”.

Projekta atklāšanas seminārs norisinājās Rīgas domē 29. un 30. janvārī, kurā projekta dalībnieki un eksperti pārrunāja tā īstenošanas gaitu, jautājumus, kas ir saistīti ar pašvaldības policijas optimālu ārkārtas situāciju pārvaldību un uz datiem balstītu prognozēšanu, izmantojot automātisku riska zonu novērtējumu.

Projekta kopējais realizācijas termiņš ir 3 gadi. Projektu “5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā – “5G4LIVES”” līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Connecting Europe Facility Digital”. Projekts kopumā ilgs 3 gadus un prognozēts, ka kopējās projekta realizācijas izmaksas Rīgā un Turīnā sasniegs 3 826 000 eiro. Projekta realizācijas izmaksas Rīgas pašvaldībā sasniegs 922 tūkstošus eiro. No kopējām izmaksām 691,5 tūkstoši ir Eiropas Savienības finansējums, bet 230,5 tūkstoši Rīgas pašvaldības finansējums.