Uzaicinājums medijiem uz Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas ziņojuma par Rīgu prezentāciju

19. martā, otrdien, no plkst. 9.30 līdz 11.30 Rīgas domes Sēžu zālē tiks prezentēts pirmais Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas ziņojums, kurā Rīga tika izanalizēta un salīdzināta ar pārējām Starpkultūru programmas dalībpilsētām pēc Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas metodoloģijas.

Pasākumu atklās Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola un par starpkultūru pieeju un Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmu pastāstīs Eiropas Padomes Demokrātijas un cilvēka cieņas ģenerāldirektorāta Starpkultūru iekļaušanas nodaļas vecākā projektu vadītāja Džūlija Bjankini. Savukārt pēc tam ar Rīgas novērtējumu pēc starpkultūru indeksa kritērijiem iepazīstinās Starpkultūru pilsētu programmas eksperte Ksenija Khovanova-Rubikondo.

🟩 Rīgas pilsētas izvērtējums tika veikts 12 dažādās jomās:

 • apņemšanās;
 • starpkultūru prizma (izglītība, apkaimes, publiskie pakalpojumi, uzņēmējdarbība un darba tirgus, kultūra un sabiedriskā dzīve, publiskā telpa);
 • mediācija un konfliktu mazināšana;
 • valoda;
 • mediji un komunikācija;
 • starptautiskais skatījums;
 • starpkultūru inteliģence un kompetence;
 • jauniebraucēju uzņemšana;
 • līderība un pilsonība;
 • diskriminācijas novēršana;
 • līdzdalība;
 • mijiedarbība.

2022. gada 5. oktobrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par dalību Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmā. Savukārt 2023. gada 8. februārī Rīgas pilsēta ar Eiropas padomi parakstīja nodomu deklarāciju par dalību programmā “Starpkultūru pilsētas”, kļūstot par starpkultūru pilsētu tīkla locekli un programmas dalībnieci.

Rīgas pašvaldībā Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas koordinatora funkcijas pilda Apkaimju iedzīvotāju centrs.

Pievienojoties programmai “Starpkultūru pilsētas”, Rīga apliecināja apņemšanos pārskatīt savu politiku un pārvaldību no starpkultūru perspektīvas aspekta un turpināt veidoties par iekļaujošu, tolerantu un daudzveidīgu pilsētu, kuras politikas pamatā ir starpkultūru integrācijas pieejas principi – vienlīdzība, daudzveidība, mijiedarbība un līdzdalība.

📌 Vairāk par projektu – ŠEIT