Tikšanās ar jauniebraucējiem par uzņēmējdabības iespējām Rīgā

Rīgas pašvaldība 14. jūnijā organizēja tikšanos ar jauniebraucējiem no ārvalstīm par uzņēmējdarbības iespējām un atbalsta programmām Rīgā.

Pasākums noritēja Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūrā (RITA), kas rūpējas par ilgtspējīgas vides nodrošināšanu uzņēmējdarbības attīstībai Rīgā. Ievaddaļā klātesošos iepazīstināja ar trim RITA darbības virzieniem, kas skar investīcijas un to piesaisti Rīgai: Rīgas tēla popularizēšana, tūrisma attīstība un jaunu atbalsta programmu izveide biznesa attīstībai. Prioritārie biznesa sektori ir starptautiskie biznesa finanšu centri, biomedicīna, jaunuzņēmumi, kā arī filmu industrija. Aģentūras 2022. gada sasniegums ir izveidotā platforma “Work in Riga”, kurā iespējams atrast nepieciešamo informāciju par darbu, relokāciju un dzīvošanu Rīgā, tā ir ļoti noderīga gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Papildus RITA prezentēja uzņēmumiem piedāvāto Augsti kvalificētu speciālistu relokācijas atbalsta programmu, kas savas darbības nodrošināšanai ieinteresēti pieņemt darbā augsti kvalificētus ārvalstu speciālistus. RITA plāno izveidot Migrācijas aģentūru, kas iecerēta kā vienas pieturas aģentūra jautājumu risināšanai ārzemniekiem, kuri ir izlēmuši strādāt Rīgā.

Pasākuma turpinājumā biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” (LSUA) pastāstīja par sociālās uzņēmējdarbības būtību un principiem, iespējām tajā iesaistīties, kā arī par atbalsta iespējām un konsultācijām potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem. Šajā biedrībā var iesaistīties gan sociālie uzņēmumi, gan fiziskas personas. Klātesošie uzzināja, ka Latvijā iespējams darboties dažādos sociālās uzņēmējdarbības sektoros, – izglītībā, zinātnē, medicīnā u.c. – un iepazinās ar konkrētiem piemēriem. LSUA jau vairākus gadus rudenī aicina piedalīties arī sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā “Tam labam būs augt”, kurā iespējams saņemt divas 2000 eirovērtas balvas.

Biedrība “Make Room Europe” šajā tikšanās reizē pastāstīja par savu pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā – atbalsta sniegšanu ārvalstu studentiem un citiem jauniebraucējiem. Biedrība aicināja nebaidīties, ja potenciālajam uzņēmumam nav liela starta kapitāla, jo ir iespējami dažādi radoši risinājumi. Biedrības pārstāvji akcentēja, kas ārvalstu studentiem jāņem vērā, domājot par darba iespējām, tostarp uzturēšanās atļaujas, kā arī nosacījumi attiecībā uz atļauto darba stundu skaitu studiju laikā.

Savā pieredzē par uzņēmumu dibināšanu un darbību Rīgā dalījās jauniebraucējs, kurš ieradās studēt Latvijā pirms nepilniem astoņiem gadiem. Viņa pirmā uzņēmējdarbības ideja radās 2017. gadā, izveidojot uzņēmumu, kas sākotnēji nodarbojās ar ārvalstu jauniešu piesaistīšanu studijām Latvijā. Bija noslēgti līgumi ar lielāko daļu Latvijas universitāšu, kā arī ar Gruzijas un Armēnijas izglītības iestādēm. Saprotot, ka no Indijas ierodas daudz studentu un ka viņus interesē izklaide Rīgā, radās nākamā ideja – atvest uz Latviju, Igauniju un Lietuvu Indijas filmas. Piecu gadu laikā šī ideja izvērtusies par ļoti veiksmīgu biznesu – filmas tiek rādītas kinoteātros “Cinamon” un “Forum Cinemas”.

Noslēgumā sevi prezentēja organizācija “Reach for Change”, kas apvieno sociālos uzņēmējus un aicina attīstīt inovatīvus risinājumus, kas uzlabo bērnu un jauniešu dzīvi. Organizācija aktīvi strādā pie sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas radīšanas un īsteno programmas, kurās iesaista Latvijas, Skandināvijas, kā arī citu valstu partnerus, piemēram,  tīkls “Baltic Sea Impact Network”, kurā darbojas 30 sociālie uzņēmēji no Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Organizācija piedāvā arī rīku – atvērtu platformu, reģistrējoties tajā, bez maksas ir pieejami izglītojoši materiāli.

Pasākumu organizēja Rīgas pašvaldība, sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”, īstenojot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) projektu “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi”  (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE).

MILE projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un integrācijas politikas veidotāji, projekta mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā. Nākamie projekta pasākumi plānoti šī gada rudenī.