Uzsākts projekts ārzemju studentu piederības veicināšanai Latvijai

“Erasmus Student Network” (Erasmus Studentu tīkls) ir viena no lielākajām studentu asociācijām Eiropā un tā tika izveidota, lai atbalstītu un attīstītu studentu apmaiņu. Erasmus Studentu tīkls Rīga (Erasmus Student Network Riga, turpmāk ESN Riga) ir internacionālā tīkla sekcija Rīgā un pārstāv starptautisko apmaiņas studentu intereses un ik semestri organizē ap 40 pasākumus ar mērķi veicināt ārvalstu studentu sociālo un kulturālo integrāciju Rīgā un Latvijā, radot apstākļus labākai citu kultūru izpratnei dažādu nacionalitāšu studentu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Projekts “Vienoti Rīgā”/ “United in Riga” tiek īstenots, lai veicinātu ārzemju studentu piederības sajūtu Latvijai, kā arī, lai atbalstītu jaunatnes darbiniekus darbā ar starptautiskajiem studentiem un iedzīvotājiem. Projektā paredzēts īstenot latviešu valodas kursu, kultūras vakarus, apmācības, kā arī dažādus kulturālus pasākumus.

🟩 Pirmie projekta pasākumi:

1) “ESN Riga” organizētā konference “United in Riga” notiks 18.04. 18:00-21:00 Oskara Kalpaka bulvārī 4 (konferenču zāle 2. stāvā, 215. telpa) un pulcēs NVO pārstāvjus, lai dalītos pieredzē par diskriminācijas mazināšanu Rīgā, kā arī, lai iepazītos ar ESN paveikto šajā jomā. Pasākuma valoda: angļu. Pasākums ir bez dalības maksas.

2) “ESN Riga” organizētās apmācības “Kultūru kompass: virzība ceļā uz iekļaušanu” notiks 21.04. 11:00-18:00 RSU studentu mājā (11. novembra krastmala 21) un pulcēs jaunatnes darbiniekus, lai veicinātu izpratni par kultūras identitāti, iekļaušanas izaicinājumiem kā arī intersekcionalitāti. Pasākuma valoda: angļu. Pasākums ir bez dalības maksas (pusdienas, kafijas pauzes un materiāli iekļauti).

ESN Riga ir sasniedzama, kā arī pasākumiem pieteikties var sociālajos tīklos https://linktr.ee/esnriga”

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.