Aicinām NVO uz tiešsaistes semināru “Aktualitātes par 2022.gada pārskatu sagatavošanu biedrībām”

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu  – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Aktualitātes par 2022.gada pārskatu sagatavošanu biedrībām”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 1. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Ingrīda Lejniece, maģistra grāds ekonomikā, profesionāla grāmatvede, licencēta grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma vadītāja, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem. 

Seminārā tiks aplūkots, kādas prasības biedrību grāmatvedības uzskaitei un gada pārskatiem nosaka  jaunie  Ministru kabineta noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”.

Tiešsaistes semināra programmā:

  • Grāmatvedības uzskaite  –  vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēma. Nepieciešamie uzskaites reģistri;
  • Pamatlīdzekļu, krājumu un norēķinu (debitoru/kreditoru) inventarizācija;
  • Gada pārskata  sastavdaļas – bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu un dāvinājumu pārskats, gada pārskata paskaidrojums, vadības ziņojums;
  • Gada pārskata sagatavošana, pārbaude, apstiprināšana, iesniegšana;
  • Atbildes uz dalībnieku jautājumiem.


Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit:https://ej.uz/gadaparskati2022biedribam

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 28. februārim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!