Jau trešo gadu pēc kārtas novembra nogalē un decembra sākumā, kontekstā ar HIV Testēšanas nedēļu un Pasaules AIDS dienu, AGIHAS – atbalsta biedrība cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, pilsētvidē realizē reklāmas kampaņu “HIV tests 1x gadā”, aicinot Latvijas iedzīvotājus veikt HIV testu un noskaidrot savu HIV statusu.

HIV ir mums līdzās un var skart ikvienu no mums. Tieši tāpēc ļoti svarīgi ir katram Latvijas iedzīvotājam zināt savu HIV statusu – izprast HIV testa nozīmi un padarīt to par ikgadēju savas veselības pārbaudes sastāvdaļu. Latvijā ievērojama daļa inficēto nezina savu HIV statusu, un tas ir būtisks iemesls infekcijas tālākai un nekontrolētai izplatībai. Šo situāciju var mainīt tikai regulāra jeb rutīnas testēšanās, bet diemžēl aizvien ievērojamā daļā mūsu sabiedrības valda stigmatizējoša attieksme ne tikai pret pašu HIV infekciju, bet arī tās skrīningu jeb testēšanos.

SKDS  gada 2021.  gada oktobrī veiktajā aptaujā 78 % respondentu norāda, ka viņi nevarētu inficēties ar HIV vīrusu, un tikai 11 % respondentu uzskata, ka viņiem pastāv inficēšanās risks. Turklāt zīmīgi, ka augstāko nolieguma procentu uzrāda tieši gados jauni cilvēki, kuri ir seksuāli aktīvi un tāpēc ietilpst augstākajā riska grupā – vecumā no 18 līdz 24 gadiem HIV uz sevi neattiecina 83 % aptaujāto, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem – pat 86 %.

Andris Veiķenieks: “Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, mēs aicinām ikvienu, bet īpaši jauniešus, attiecināt HIV inficēšanās riskus uz sevi, apzināties, ka ikviens no mums ar savu rīcību un veselo saprātu ietekmē to, cik droši un veseli kā sabiedrība varēsim justies un dzīvot rīt un aizparīt. Jaunība ir tas laiks, kad mēs aktīvi veidojam partnerattiecības, meklējam savu īsto dzīves partneri, bet šī procesa ietvaros mēs vienlaikus “rakstām” arī savu “slimību vēsturi”. Diemžēl HIV infekcija ir viltīga un var slēpties ilgu gadus, potenciāli radot neapzinātus draudus kā jaunajām attiecībām, ģimenēm un bērniem, tā arī visai sabiedrībai kopumā.”

HIV testēšanās kampaņas ietvaros Rīgā ir izvietoti 110 vides plakāti. Šogad projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tā seja ir Tomass Semēvics, kurš ar savu sociāli atbildīgo attieksmi vēlas sekmēt savu vienaudžu izpratni par HIV infekcijas riskiem un HIV testēšanās nepieciešamību.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Rīgas dome aicina tās pievienoties sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos un aktīvu tās līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš 2013.gada Memorandam ir pievienojušās jau 207 nevalstiskās organizācijas.

Ar Memorandu var iepazīties, atverot dokumentu ŠEIT.

2021. gada 21. janvārī tika izveidota konsultatīva organizācija – Rīgas pašvaldība un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padome. Saskaņā ar Memoranda padomes nolikumu tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji. NVO pārstāvji padomē tiek ievēlēti uz diviem gadiem. Informācija par pārstāvjiem tiek publicēta pašvaldības portālā www.riga.lv. 2023. gadā plānots nākamais nevalstisko organizāciju pārstāvju atlases konkurss.

Organizācijas, kas vēlas pievienoties Memorandam un to nav izdarījušas iepriekš, aicinām līdz 30. novembra plkst. 17.00 iesniegt klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos (Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā) vai atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi integracija@riga.lv šādu dokumentu oriģinālus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam;
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Informācija par Memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota pēc š.g. 1. decembra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties Memorandam.

Papildu informāciju par Memoranda parakstīšanu var saņemt pie Marikas Barones, e-pasta adrese marika.barone@riga.lv,  tālr. 67105652.

Ceturtdien, 1. decembrī laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.30 tiešsaistē norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde.

Sēdes darba kārtība:

1.Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019. – 2024. gadam īstenošanas rīcības plāna 2022. – 2024. gadam projekta gala versijas prezentācija.

Ziņotājs: I. Meilande, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja;

2. Par izmaiņām saistošajos noteikumos “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Ziņotājs: I. Stalidzāne, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes priekšniece;

3.Citas aktualitātes.

Saskaņā ar Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos nolikumu sēdes ir atklātas. Gadījumā, ja vēlaties piedalīties sēdē kā klausītājs, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi marika.barone@riga.lv.

Ņemot vērā deputātu bažas par SIA “Getliņi EKO” komunikācijas kampaņas gaitu un iepirkumu procesu, Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 29. novembrī, atzina, ka būtu nepieciešams vērtēt uzņēmuma vadības rīcību saistībā ar šoruden sākto atkritumu mazināšanas kampaņu un tās gaitā rīkotā iepirkuma konkursa atbilstību labas pārvaldības principiem. Plānots, ka komitejas vadība vērsīsies pie pilsētas izpilddirektora kā kapitāldaļu turētāja ar lūgumu uzdot šo situāciju izvērtēt uzņēmuma padomei.

“Komitejā vairāki deputāti pauda bažas un kritiku par “Getliņu EKO” komunikācijas kampaņas plānošanu un ieviešanu, tādēļ rosinājušu kapitāldaļu turētājam uzdot uzņēmuma padomei izvērtēt un skaidrot šo situāciju. Šaubas ir gan par pusmiljonu vērtās kampaņas iepirkuma procesu, gan kampaņas saturu un izpildījumu. Pamanot iespējamās netaisnības, mans pienākums ir vērst uzmanību un rosināt papildus izmeklēt lietas apstākļus,” uzsvēra komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Komitejas deputāti pēc “Getliņi EKO” prezentācijas uzklausīšanas no uzņēmuma pārstāvjiem vēlējās saņemt atbildes par to, kā ir veidots kampaņas saturs, īpaši piedāvātie atkritumu mazināšanas pasākumi, kuri ir pieejami tikai digitāli. Deputāti pauda bažas, ka iedzīvotāji, kas redzēs tikai plakātus un nav aktīvi digitālajā vidē, nesaņems pilnīgu informāciju par kampaņas mērķi un gūs nepareizu priekšstatu par iespējām samazināt atkritumu daudzumu galvaspilsētā.

Tāpat deputāti pauda bažas par kampaņas iepirkuma konkursu, kurā uzvarēja dārgākais piedāvājums, kā arī vērsa uzmanību uz iespējamu interešu konfliktu iepirkumu komisijā.

Deputāti arī norādīja, ka izplatītā informācija par poligona ietilpību nav pilnīga un ka šī kampaņa var iedzīvotājos radīt negatīvu viedokli par poligonu kā tādu, proti, kampaņas laikā paustie saukļi var būt pārprotami un apgrūtināt plānoto poligona paplašināšanu.

Uzzini par dzīvojamo māju atjaunošanu! ❄️🏠🏗️

Trešdien, 30. novembrī, no plkst. 15.00 līdz 17.30 Rīgas enerģētikas aģentūra aicina uz vebināru “Atjaunota māja – kā to izdarīt?”. Vebināra laikā varēsi uzzināt par būvprojekta izstrādāšanu un nepieciešamo dokumentāciju, kā arī dzirdēt iedzīvotāju pieredzes stāstus.

ℹ️ Vairāk: bit.ly/3OzoRZh

Rīgas vasaras kultūras programma “Rīgas drosmes un prieka vasara” starptautiskā pasākumu industrijas konkursa “BEA World Best Events Awards” finālā ieguvusi bronzas godalgu jeb 3. vietu kategorijā publiskā sektora institūcijām. Tas ir prestižākais šāda veida konkurss pasaulē, kas ik gadu pulcē pasākumu industrijas profesionāļus no visas pasaules.

Rīga sacentās ar Expo un FIFA organizētājiem 

“Rīgas vasaras kultūras programmas godalga BEA konkursa finālā ir liels pagodinājums Rīgas pašvaldībai. Mūsu konkurentu vidū bija ļoti spēcīgi spēlētāji – pārējās godalgas ieguva Expo paviljonu autori Itālijai un Vācijai, savukārt pārējo konkurentu vidū bija arī Pasaules čempionāta futbolā 2022 pasākumu organizētāji, Eiropas Komisija un citu valstu pārstāvji, apliecinot, ka Rīgas pieteikums ir bijis vienlīdz prestižs un konkurētspējīgs uz starptautiskās skatuves,” norāda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. “Rīgas vasaras kultūras programma šogad tika veidota drosmes un prieka zīmē, un daļa no šīs drosmes ir arī jaunas tradīcijas veidošana tajā, kā Rīga svin svētkus. Esam gandarīti, ka tas novērtēts arī starptautiskā mērogā.”

Rīgas drosmes un prieka vasara 

Divu mēnešu garumā galvaspilsētas centrā un 10 apkaimēs norisinājās vairāk nekā 150 pasākumi. Četros pilsētas parkos – Vērmanes dārzā, Viesturdārzā, Nordeķu parkā un Mazjumpravas muižas dārzā – ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis no jūlija līdz augusta beigām varēja izbaudīt koncertus, piedalīties lekcijās, radošajās darbnīcās, nodarbībās ģimenēm ar bērniem, kā arī baudīt vasaras zaļumballes un stāstu vakarus.

Šogad kultūras programma izskanēja arī sešos apkaimju svētkos. No 9. jūlija līdz 20. augustam krāšņas apkaimju svētku svinības notika Vecmīlgrāvī, Bolderājā, Āgenskalnā, Maskavas forštatē, Imantā, kā arī Purvciemā un Pļavniekos.

Savukārt Rīgas vasaras kulminācija – pilsētas 821.dzimšanas diena – šogad svinēta ar grandiozu pikniku Vecrīgā. Tajā visas dienas garumā izskanēja ne vien dažādi koncerti, bet arī norisinājās gardākās kūkas un skanīgāko smieklu konkurss, kā arī citas priekpilnas norises, kas aicināja viesus uzdrīkstēties un baudīt kopā būšanas prieku.

Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumus apmeklēja vairāk nekā 123 000 iedzīvotāji.

Par “BEA World Best Events Awards”

“BEA World” labāko pasākumu konkurss tiek dēvēts par pasākumu industrijas Oskaru, kas pēc divu gadu pārtraukuma no 24.-25. novembrim notika klātienē Romā. Starptautiskā konkursa finālam pēdējos gadus izvirzīti un balvas ieguvuši vairāki projekti no Latvijas.

Šogad no Latvijas divas godalgas ieguva arī aģentūras “Luka” akcija “Gaismas krasts”, kā arī radošās apvienības “Skudras metropole” un dizaina risinājumu uzņēmuma “Don`t panic” projekts “Dabas galerija”.

Aicinām pievienoties grāmatas atvēršanas svētkiem 7. decembrī plkst. 16:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ielūgums šeit.

Grāmatnīcu plauktos nokļūst Toma Dreimonda Barvida fantāzijas žanra romāns “Zaļā Dzīle” (izdevējs “Dienas Grāmata”).  

Darbs tika izvēlēts izdošanai 45 romānu konkurencē – lasīšanas veicināšanas projekta “Bobliotēka” pirmā Jauno rakstnieku konkursa (2021) ietvaros. Darbus rakstīja jaunie autori bez grāmatu publicēšanas pieredzes.

“Toms Deimonds Barvidis radījis vienu no tām teiksmainajām pasaulēm, kas izzīmētas līdz pat vissīkākajām detaļām un atstāj gluži taustāmas klātesamības sajūtu. Dzīle un Tīrums, šīs divas antagoniskās daļas, veido sarežģītām saitēm vienotu dzīvu telpu, kuras raksti iesniedzas mītiskā aizmūžu bezapziņā. Atjaunot šajā Visumā sašķobījušos lietu kārtību romāna varoņi spēs, tikai izprotot un pārvarot pašiem sevi. Spriedzes pilnā intriga notur lasītāju savā varā no pirmās līdz pēdējai lappusei,” par jaunā autora veikumu saka grāmatas redaktors Vents Zvaigzne.

Romāns vēsta par pasauli, kuru ik nakti pārstaigā debesmeitas un trīs spoži mēneši. Reiz tā esot bijusi vienota, līdz brāļi, debesmeitu precinieki, sastrīdējās un to sadalīja. Tagad Zaļā Dzīle, mežonīgs un nebeidzams mūžamežs, un sausais, skopais Tīrums dzīvo katrs savrupu dzīvi šķietamā drošībā. Tomēr gan Tīrumā, gan Zaļajā Dzīlē pamazām mostas kā jauni, tā aizmirsti spēki, kas tiecas iegūt vai iznīcināt. Zaļās Dzīles bangas arvien niknāk sitas pret Tīruma krastiem, un cilvēku apmetnēs sākas cīkstēšanās par ļaužu prātiem un sirdīm. Kas izjaucis līdzsvaru starp abām pasaules daļām? Meklējot atbildi senās dziesmās, Vārmas ciema Dižais rakstotājs Hauko atrod tikai jaunus jautājumus.

Toms Deimonds Barvidis (1994) strādā IT jomā, bet brīvajā laikā raksta, rūpējas par telpaugu saimi un darina mājas vīnu. Debijas romānā “Zaļā Dzīle” savijas autora stāstnieka talants, mīlestība pret fantāzijas žanru un patiesa, dziļa interese par vēsturi un dabu. Autors atklāj, ka pirms šī romāna tapšanas viņš ir uzrakstījis vēl dažus, tomēr “Zaļā Dzīle” ir pirms darbs, kuru viņš nolēmis parādīt plašākai auditorijai. Jauno rakstnieku konkurss esot bijis stimuls manuskriptu pabeigt. Savukārt sadarbībā ar izdevēju “Dienas Grāmata” jaunais autors guvis vērtīgu pieredzi, un, viņaprāt, ar pieredzējušu redaktoru atbalstu darba literārā kvalitāte ir būtiski uzlabojusies.

Grāmatas mākslinieks Reinis Pētersons parūpējies par krāšņa un tematiska vāka izstrādi, kas sniedz ieskatu autora radītajā fantāzijas pasaulē, vilina lasītāju paņemt grāmatu rokās un atšķirt pirmo lappusi.

Romāns izdots ar latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu, kas bija Jauno rakstnieku konkursa galvenā balva. Pirmais Jauno rakstnieku konkurss (2021) ir lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ceturtās sezonas iniciatīva. Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi, savukārt 2020. gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem “Iemīlēt grāmatu!” un klajā nāca izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Savukārt 2021. gada lielākā aktivitāte bija Jauno rakstnieku konkurss, kurš veidots ar mērķi veicināt jauno prozas rakstnieku izaugsmi Latvijā. Konkurss ir atkārtoti izsludināts arī 2022. gadā. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

Rīgas domē top jauni noteikumi* par apkures veidiem dažādās galvaspilsētas apkaimēs, tāpēc ikviens rīdzinieks aicināts no pirmdienas, 14. novembra, līdz 5. decembrim piedalīties aptaujā un sniegt viedokli par iespējamajiem risinājumiem gaisa kvalitātes un izmantojamo apkures veidu sabalansēšanā.

Aptauja pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/aptauja-par-apkures-noteikumiem-Riga

“Aicinām cilvēkus izvēlēties videi draudzīgākas apkures tehnoloģijas, kas būs gan ilgtermiņā izdevīgāk, gan ievērojami vides ieguvumi – proti, tīrāks gaiss. Arī pēdējā gada notikumi ir apliecinājuši, ka uz gāzi kā lētu enerģijas veidu paļauties nevar, tāpēc jādomā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu apkurē un energoneatkarības veicināšanu, turklāt vienlaikus jāstrādā pie CO2 izmešu samazināšanas. Aicinu ikvienu rīdzinieku aptaujā paust viedokli par iespējām līdzsvarot gaisa kvalitātes uzlabošanu un energoatkarības samazināšanu,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Patlaban Rīgā spēkā ir 2019. gadā pieņemtie apkures iekārtas regulējošie noteikumi, kuri ir mazāk detalizēti, piemēram, nepieļauj izņēmumus saistībā ar dekoratīvu kamīnu ierīkošanu, nedod iespējas samazināt piesārņojumu ar filtru un citu tehnoloģiju palīdzību, kā arī mazināt energoatkarību. Jaunajos noteikumos iecerēts līdzsvarot gan nepieciešamību uzlabot gaisa kvalitāti galvaspilsētā, gan mazināt atkarību no importētā kurināmā.

Aptaujā iedzīvotāji aicināti paust viedokli,  vai gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā vajadzētu ierobežot kurināmā izmantošanu, kas rada lielāku piesārņojumu, kā arī, vai būtu nepieciešams līdzsvarot gaisa kvalitātes uzlabošanu un samazināt energoatkarību, noteiktās situācijās dodot priekšroku vietējos resursos balstītai siltumapgādei pār importētas dabasgāzes kurināmā izmantošanu.

Decentralizētā siltumapgāde Rīgā ir būtisks piesārņojuma avots cietajām daļiņām, slāpekļa oksīdiem un ogļskābās gāzes emisijām. Jaunie noteikumi paredz samazināt gaisa piesārņojumu, kur tas pārsniedz normas, kā arī samazināt CO2 emisijas,  nosakot ierobežojumus gāzes un biokurināmā izmantošanā un veicinot pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei vai bezemisiju situma avotu izmantošanu.

*Rīgas domes saistošie noteikumi “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes un tehnoloģiskām iekārtām, kā arī pašvaldības teritorijā esošo siltumapgādes iekārtu reģistrācijas, uzskaites, kontroles un uzraudzības kārtību”.

Līdz ar pirmo sniegu sākta Rīgas rotāšana Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Šogad galvaspilsētas dekoratīvais un gaismas noformējums iegūs jaunus vaibstus, savukārt kultūras pasākumi sirsnīgi un plaši izskanēs ne tikai kultūras centros, bet arī pilsētvides centrā un apkaimēs.

Lieli un mazi rīdzinieki bērnu grāmatu ilustratores zīmējumos 

“Šogad Ziemassvētku gaidīšanas laikā Rīgā aicinām gan lielus, gan mazus rīdziniekus un viesus ļauties Ziemassvētkiem kā bērnībā. Svētku sajūtu un bērnības prieku varēs sastapt, piedaloties rotaļās un pasaku lasījumos Vērmanes dārzā, baudot muzikālus iestudējumus bērniem pilsētas parkos, dodoties pastaigā pa Ziemassvētku gaismas pasaku taku kanālmalā, kā arī ļaujoties koncertiem un iestudējumiem pilsētvidē,” stāsta Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.  

Ziemassvētku vizuālo noformējumu un svētku apsveikumu rīdziniekiem šogad radījusi latviešu māksliniece, ilustratore un arhitekte Anna Vaivare. Māksliniece pazīstama kā bērnu grāmatu ilustrāciju un komiksu autore, kā arī ir Jāņa Baltvilka balvas bērnu grāmatu mākslā laureāte.   

“Izveidotās ilustrācijas ataino priekpilnu rosību, kas raksturīga svētku gatavošanās laikam. Tie ir gan lieli, gan mazi rīdzinieki, kuri pošas svētkiem, tās ir gaismiņas, pārsliņas un visādi krikumi, kas man saistās ar šo svētku jūsmu un rada siltu noskaņu. Ceru, ka starp visiem šiem elementiem katrs atradīs kādu sev tuvu tēlu. Neatņemama šo svētku sastāvdaļa man ir arī Ziemassvētku dzejoļu lasīšana. Arī tie kalpojuši par iedvesmu svētku ilustrāciju radīšanā,” norāda ilustrāciju autore Anna Vaivare

Mākslinieces veidotie svētku motīvi un tēli rotā pilsētvidē apskatāmos vides stendus un afišu stabus, kas aicina sastapt Ziemassvētku brīnumus Rīgā. Savukārt decembra sākumā atsevišķi afišu stabi rotāsies ar mākslinieces ilustrāciju iedvesmotām Ziemassvētku micēm.  

Izgaismotas pilsētas atslēgas apgaismojuma balstos un Rātslaukuma eglē 

Iepriekšējos gados jau ierastos pilsētas gaismas dekorus zilajos toņos šogad papildina jauni rotājumi – silti izgaismotas Rīgas atslēgas, kas sakņojas vēsturiskajos pilsētas ģerboņos un atjaunotajā grafiskajā identitātē. Tās jau izvietotas uz Vanšu tilta un Kalnciema ielas satiksmes pārvada apgaismojuma balstiem.  

Pilsētas atslēgu motīvi būs atrodami arī Rātslaukuma svētku eglē, kas tur rotāsies līdz ar Pirmo adventi. Kopumā pilsētā pie kultūras centriem, parkos un skvēros priecēs 18 pašvaldības egles, savukārt 21 vietā pilsētā apkaimju iedzīvotāji rotās pašvaldības dāvātās eglītes.

Gaismas parki, Ziemassvētku gaismas taka un Vērmanes pasaku dārzs 

Turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju,  ar gaismas virtenēm tiks rotāti pilsētas parki, skvēri un rotaļu laukumi, kuru klāsts šogad  audzis līdz 20. Jau no 10. decembra svētku noskaņa šajos parkos ienāks ne vien ar LED energoefektīvam spuldzīšu virtenēm, bet arī izgaismotām 3D zvaigznēm, sniegavīriem un citiem gaismas dizaina objektiem.  

Savukārt no 17. decembra mirdzošus Ziemassvētku gaismas brīnumus ikviens pilsētas iedzīvotājs varēs apskatīt pilsētas kanālmalā izvietotajā Ziemassvētku gaismas takā. Tajā gaismas dizaina objekti tiks papildināti ar pazīstamām melodijām.  

Vērmanes dārzs, kur šovasar ceturtdienu vakaros notika plaši apmeklēti koncerti, decembrī šajos pašos vakaros aicinās uz pasaku lasījumiem, rotaļām un dziesmām. Par īpašo svētku programmu parkā vēstīs arī Ziemassvētku goda vārti.

Plašāka informācija 

Ar Rīgas pašvaldības organizētajiem Ziemassvētku gaidīšanas laikam veltītajiem pasākumiem vairāk jau pavisam drīz varēs iepazīties tīmekļvietnē https://svetki.riga.lv/, kā arī sekot līdzi to jaunumiem sociālā tīkla Facebook lapā “Rīgā notiek”.   Drukātas svētku programmas no nākamās nedēļas būs pieejamas Rīgas pašvaldības bibliotēkās, kultūras centros, Apkaimju iedzīvotāju centru klientu apkalpošanas punktos, kā arī Rīgas Tūrisma informācijas centrā.

Kā jau ziņots iepriekš, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu nevalstisko organizāciju pasākumu rīkošanai sabiedrības integrācijas jomā, Rīgā tagad ir pieejamas ne vien telpas NVO namā (Ieriķu ielā 43a), bet arī E.Smiļģa ielā 46 un Daugavpils ielā 31.

Šoreiz iepazīstinām ar piedāvājumu Daugavpils ielā 31:

  • 1.stāvā NVO pārstāvjus gaidīs gaiša un mājīga telpa nr. 119 (platība – 45 m2);
  • Telpa ir pieejama darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  • Telpā var pulcēties līdz 15 dalībniekiem;
  •  NVO aicinātas rīkot sanāksmes, darba grupas, apspriedes, apmācības vai individuālas tikšanās un galvenais – biedroties!

Pieteikt telpu Daugavpils ielā 31 var ērti un vienkārši, aizpildot telpu pieteikumu elektroniski: https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/rezervacija/

Vēl NVO atbalstam bez maksas ir pieejams aprīkojums dažādu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai savās apkaimēs – nojumes, galdi, krēsli, termosi, skandas, mikrofoni u.c.

Plašākai informācijai par NVO nama darbību, telpu vai aprīkojuma pieteikšanu un izmantošanu aicinām sazināties ar NVO nama darbiniekiem, rakstot uz e-pastu nvonams@riga.lv vai zvanot pa tālruni 67848902.