Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments, kas veic īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārraudzību un apsaimniekošanu galvaspilsētā, aicina lauksaimniekus līdz 12. februārim pieteikties zālāju noganīšanai dabas liegumos 2024. gada sezonā. Vēlams būtu piedāvāt noganīšanu ar liellopiem vai zirgiem.

🟩 Departaments aicina pieteikties interesentus, kas spētu sniegt pakalpojumu noganīšanai no 15. maija līdz 15. septembrim, nodrošinot ganīšanas blīvumu ganību platībā no 0,5 līdz 0,8 liellopu vienībām uz hektāru, kā arī nodrošinot arī elektriskā ganību žoga uzlikšanu teritorijās un lopu uzraudzību. Tā kā gandrīz visas pļavas atrodas pie ūdenstilpēm, tās var izmantot arī lopu dzirdināšanai.

🟩 Piedāvāts noganīt dažāda izmēra pļavas (platības no 1 – 18 ha), kurām var piekļūt ar transportu un kas iepriekš jau ir tikušas pļautas vairākus gadus dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonās “Vakarbuļļi” un “Daugavgrīva”, kā arī dabas liegumā “Jaunciems”.

Jāņem vērā, ka visas pļavas ir daļēji slapjas, jo atrodas blakus ūdenstilpēm, slapjajās daļās ir sastopamas arī niedres un grīšļi. Daļa no pļavām ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie zālāju biotopi ar lielu bioloģisko vērtību.

Pēc pieteikumu saņemšanas tiks veikta cenu aptauja par piedāvātajām cenām šāda pakalpojuma izpildei, iespējams noslēgt pakalpojumu līgumu arī uz vairākiem gadiem.

Pieteikumus var iesūtīt e-pastā: dmv@riga.lv līdz 12. februārim, norādot kadastra numurus, ko vēlētos apsaimniekot un savu kontaktinformāciju.

Papildu informācija: Līga Apsēna, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-eksperte, tālrunis +371 67181399, e-pasts: liga.apsena@riga.lv

Pļavu saraksts:

🟩 Dabas parks “Piejūra”, dabas lieguma zona “Vakarbuļļi” , kad.nr. 01001090071, 01001090112, 01001090094, kopā divas pļavas, viena – 9 ha, otra 18 ha.
🟩 Dabas parks “Piejūra”, dabas lieguma zona “Daugavgrīva”, kad.nr. 01001032060, šeit ir vairākas pļavas platībās no 3 līdz pat 18 ha.
🟩 Dabas liegums “Jaunciems”, kad. nr. 01001130634, Trīsciemā , pļava 8 ha
🟩 Dabas liegums “Jaunciems”, kad. nr. 01001142087, pļava 1 ha
🟩 Dabas liegums “Jaunciems”, kad. nr. 01001282136, Sužos, pļava 9 ha.

Zemesgabalu indikatīvās atrašanās vietas kartē:

 

 

Ozolkalnu attīstības biedrība

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (Departaments) līdzfinansētā projekta “Iedzīvotājiem un videi draudzīgas Ķīšezera krasta zonas izveide” (Projekts) ietvaros Ozolkalnu attīstības biedrība (Biedrība) organizē talku Ozolkalnos, Bukultu apkaimē, Rīgā, lai sakoptu Ķīšezera piekrastes zonu un attīrītu to no atkritumiem. Talkas norises laiks ir saskaņots ar Lielās talkas norisi visā Latvijas teritorijā – š.g. 24.aprīlī. Talkas devīze ir “Man rūp – es piedalos!”

Ņemot vērā to, ka pēdējās desmitgadēs netika izmantots Ozolkalnu ģeogrāfiskās atrašanās vietas potenciāls, tika izstrādāts un Departamenta izsludinātā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros tika iesniegts Projekts, kura mērķis, cita starpā, ir  sakopt Ķīšezera piekrasti Ozolkalnos, padarīt to drošu un pieejamu, vienojot visa vecuma iedzīvotājus, lai pavadītu brīvo laiku saturiski jēgpilni un veselīgi. Talka Ozolkalnos ir Biedrības Projekta aktivitātes Nr. 2 un Nr.3.

Biedrība tika dibināta 2020.gada nogalē, un tās darbības mērķis – sekmēt Ozolkalnu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus saglabājot apkaimes dabas mantojumu. Biedrībā šobrīd ir apvienojušies 45 biedri.