jaunciema gatve iela

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma”šobrīd turpina darbu pie jaunu publiskās apgaismes objektu projektēšanas vairākos Rīgas parkos – Sarkandaugavas, Nordeķu, Ēbeļmuižas, kā arī Jaunatnes dārza bērnu laukumiņā. Noslēgumam tuvojas Jaunciema gatves neapgaismotā posma aptuveni 7500 metru garumā apgaismes izbūves projektēšana. Paredzēta arī gājēju ceļa Gulbju iela – Ziepniekkalna iela posma apgaisme aptuveni 430 metru garumā, kā arī jauna apgaismojuma izbūve Jersikas ielas posmā. Minēto projektu būvniecība plānota 2023. gadā.

Šajā gadā “Rīgas gaisma” veikusi 247 gaismekļu remontu, pievadkabeļu nomaiņu 3960 metru apjomā, 2360 spuldžu nomaiņu ielu apgaismojumā, likvidēti 776 pazemes kabeļu bojājumi. Tāpat veikti pasākumi luksoforu ekspluatācijas uzlabošanai, nomainīti 1060 metri virszemes piekarkabeļa un īstenoti citi pasākumi pilsētvides publiskā apgaismojuma sakārtošanā.

Kopumā Rīgā ir 1640 izgaismotas ielas, parki, skvēri, dzīvojamie masīvi. Aģentūra “Rīgas gaisma” apkalpo vairāk nekā 50 688 gaismas punktus, 37 030 balstus, 1906 km kabeļus un gaisa vadu līnijas, ap 4132 elektriskos sadales punktus un 49 Rīgā uzstādītos elektriskos pulksteņus.

Aģentūras „Rīgas gaisma”galvenais uzdevums ir pašvaldības īpašumā esošo objektu ārējās apgaismošanas tīklu ekspluatācija, remonts un to kvalitatīvo rādītāju uzlabošana.

Klienti var pieteikt infrastruktūras bojājumus, t.sk. laternu nedegšanu tumšajā laikā, gaisa vadu plīsumus, nokarāšanos pārāk zemu un luksoforu nodzisumus pa tālruni 25663399 un e-pastu [email protected]..

Foto orientēšanās spēle Jaunciema iedzīvotājiem plakāts

Februārī Jaunciema apkaimē norisināsies pilsētas sacensība jeb foto-orientēšanās. Dalībnieki pēc saņemtajām instrukcijām Jaunciemā un tā apkārtnē meklēs kontrolpunktus, veiks uzdevumus, iepazīstot un apskatot Jaunciema interesantākās apskates vietas. Spēli var spēlēt komandās (mājsaimniecības ietvaros) vai individuāli. Katra komanda pati izvēlas sev piemērotāko laiku, kad vēlas spēlēt, laikā no 12. līdz 14. februārim (ieskaitot). Komandas spēles laikā nesatiksies ar citām komandām, jo katra komanda spēli veiks savā izvēlētajā laikā un maršrutā. 

Lai piedalītos sacensībās, iepriekš nepieciešams pieteikties (to var izdarīt līdz 10.02. ieskaitot). Pieteikušās komandas 12. februāra rītā saņems spēles noteikumus. Spēles maksimālais ilgums vienai komandai vai dalībniekam ir 3 stundas. Katra komanda spēlē piedalās vienu reizi! Komandām būs jāizplāno maršruts un jāveic analītiskus un radošus uzdevumus. Šāda aktivitāte ļaus cilvēkiem kārtīgi izstaigāties pa zināmiem un mazāk zināmiem Jaunciema ceļiem, elpot svaigu gaisu un uz brīdi aizmirst ikdienas rūpes. 14.februāra vakarā tiks paziņoti sacensību uzvarētāji!

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 24.09.2012. lēmumu Nr.BV-12-5580-nd, SIA „TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, adrese Uriekstes ielā 2A-24, Rīgā, tālrunis 29167639, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Mobilo sakaru bāzes stacijas jaunbūve Rīgā, Trīsciema apkaimē, Jaunciema gatvē b/n, (113.grupa, 284.grunts)”.

Projektētājs: SIA „Mobitex”, reģ.Nr. 40003742426, Riekstu ielā 23-27, Rīgā LV-1055, tālr. 29167639.

Informatīvie materiāli no 18.12.2012 līdz 22.01.2013 apskatāmi Rīgas Centrālās bibliotēkas Jaunciema filiālbibliotēkā, Rīgā, Gaileņu ielā 5, darba dienās, darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 09.01.2013 Jaunciema filiālbibliotēkā, Rīgā, Gaileņu ielā 5, plkst.18.00.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 22.01.2013 visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 67105457.

Aptaujas lapa
Planšete
Ģenerālais plāns
Atzinums par iespējamo ietekmi uz nekustamo īpašumu vērtību
Atzinums par iespējamiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem