Zilais karogs Rīgas pludmales

Piektdien, 3. jūnijā, divās Rīgas pludmalēs – Vecāķos un Vakarbuļļos – tika pacelts Zilais karogs, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem.

Vakarbuļļu pludmalē karogu šogad pacēla jau 15. reizi, Vecāķu pludmalē – 5. reizi, kas ir nozīmīgs sasniegums, jo Zilā karoga iegūšanai peldvietām jāiztur pārbaudes 29 dažādos kritērijos par  ūdens kvalitāti, pludmales servisu un apsaimniekošanu, drošību, vides informāciju un izglītību. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē.

“Rīdzinieki un galvaspilsētas viesi ar katru gadu kļūst prasīgāki par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, tāpēc strādājam, lai pilsētas vidi padarītu patīkamāku, skaistāku, ērtāku un drošāku – īpaši bērniem. Zilais karogs divās Rīgas pludmalēs ir apliecinājums līdz šim paveiktajam, bet mums priekšā vēl daudz darāmā, lai Zilais karogs plīvotu arī citās peldvietās. Un, lai atpūta pie ūdeņiem būtu droša, aicinu ikvienu atbildīgi izturēties pret savu un savu tuvāko veselību un dzīvību,” uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētāja Linda Ozola.

“Rīga ir bagāta ar dabas vērtībām, kuras var izmantot gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Tās ir peldvietas, meži, pļavas, kuras mums ir jāsargā ar īpašām rūpēm. Zilais karogs ir skaidrs simbols un apliecinājums, ka šo atbildību uztveram nopietni. Tādēļ strādāsim, lai to Rīgā paceltu ik vasaru,” norādīja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

“Man ir liels prieks, ka Mājokļu un vides departamentam šogad izdevies papildināt oficiālo peldvietu skaitu galvaspilsētā un no 17.maija par oficiālu peldvietu  kļuvusi arī Daugavas peldvieta Ķīpsalā. Tas nozīmē, ka šajā peldvietā prasības ir tieši tādas pašas kā citās oficiālajās peldvietās. Paldies departamenta darbiniekiem, kuri šo procesu sāka un veiksmīgi novadīja. Tāpat man ir liels prieks, ka mūsu darbu un sasniegto rezultātu novērtē arī starptautiski, jo Zilais karogs  Rīgas pašvaldībai tiek piešķirts jau  15. reizi,” atzina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs.

Vides izglītības fonda Zilā karoga programmas nacionālais koordinators Jānis Ulme informēja, ka Zilais karogs ir populārs pasaules tūrisma eko sertifikāts, kas palīdz gan  ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanai piekrastes zonas apsaimniekošanas jautājumos, gan sabiedrības vides izglītībai un līdzdalības veicināšanai vides aizsardzībā. “Lai Zilo karogu, ir jāpaveic daudz darba. Tas noteikti iederētos arī citās Rīgas peldvietās,” norādīja J. Ulme.

Mājokļu un vides departamenta pārstāve Tatjana Židele informēja, ka šogad galvaspilsētas peldvietās uzstādītas 12 jaunas pārģērbšanās kabīnes – sešas Vakarbuļļu peldvietā, četras – Daugavgrīvā un divas kabīnes Ķīpsalā. Vecāķos šogad arī izvietotas jaunas pastaigu laipas, kā arī papildus izvietota jauna un plaša pārģērbšanās kabīne cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt Vakarbuļļu peldvieta šogad labiekārtota ar papildu septiņiem divpusējiem atpūtas soliem. Plašāka informācija par Rīgas peldvietām pieejama šeit: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-peldvietas

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāvji informēja par drošību pludmalēs un demonstrēja šā gada jaunieveduma – drona –  izmantošanu Vecāķu peldvietas uzraudzībā. Pagājušajā sezonā RPP glābēji izglāba piecus slīkstošus peldētājus, medicīnisko palīdzību sniedza 95 atpūtniekiem, kā arī atrada un vecākiem nodeva 20 nomaldījušos bērnus. “Aicinām iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām vietām, kurās strādā glābēji. Īpaši šis aicinājums attiecas uz vecākiem ar bērniem. Tāpat jāatceras, ka glābējs nav aukle – katru gadu konstatējam gadījumus, kuros vecāki savas atvases peldvietā atstāj vienus, bet paši dodas iepirkties vai citās darīšanās. Tāda rīcība ir bīstama,” uzsver RPP galvenais speciālists Jānis Skrims.

Policija arī atgādina, ka atpūta pie ūdens nav savienojama ar alkoholu – alkohola lietošana peldvietā ir ne tikai administratīvais pārkāpums, bet arī bīstama, jo nereti alkohola reibumā atpūtnieki mēdz uzvesties pārgalvīgi, apdraudot savu dzīvību un veselību. Turklāt slāpju veldzēšana ar alkoholiskiem dzērieniem patiesībā panāk pretēju efektu, proti, alkohols veica atūdeņošanos, kas savukārt rada pārkaršanas riskus saulainā laikā.

Apmeklējot peldvietu, Rīgas pašvaldība iesaka:

•      lietot atkritumu konteinerus, atrodoties peldvietā, ievērot arī atkritumu šķirošanas principus;

•      iespēju robežās, dodoties uz un no peldvietas, izmantot sabiedrisko transportu vai velosipēdu;

•      ievērot uzvedības kodeksu un kārtības noteikumus, kas ir spēkā, atrodoties peldvietas teritorijā;

•      cienīt dabas un vides vērtības pludmalē un tās apkārtnē;

•      dodoties brīvdienās, izvēlēties videi draudzīgus pakalpojumus.

Vakarbuļļi

Latvijas Dabas fonds (LDF) projektā GrassLIFE jau piekto gadu ar dažādām metodēm palīdz atjaunot vērtīgās un izzūdošās Latvijas dabiskās pļavas – tostarp arī ar noganīšanu. Lai sāktu jauno ganību sezonu, piektdien, 6. maijā, plkst. 11.00 sešas mobilā ganāmpulka Galovejas šķirnes govis ieradīsies Vakarbuļļu pļavā pie Buļļupes un Lielupes satekas Rīgā.

Ganību sezonas atklāšanā piedalīsies Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš, kā arī mobilā ganāmpulka koordinators Jānis Andrušaitis.

Ganību sezonas atklāšanas norises vieta: Vakarbuļļu iela 50, Rīga (ģeogrāfiskās koordinātas: 57.000581, 23.938898, LKS koordinātas: 496288, 317452.). Mediji, kā arī vietējie iedzīvotāji, laipni aicināti vērot sezonas atklāšanu.

Šogad daļa no mobilā ganāmpulka visas vasaras garumā darbosies divās Vakarbuļļu pļavās: gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan pļavā, kura atrodas Buļļupes un Lielupes satekā. Vakarbuļļu pļavās ir sastopams vērtīgais un retais Eiropas Savienības nozīmes biotops Piejūras zālāji, kurš izceļas ar lielu sugu daudzveidību.

Vakarbuļļu teritorijas iedzīvotāji un viesi gotiņas varēs aplūkot gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan Buļļupes un Lielupes satekas pļavā.

Šajā sezonā mobilais ganāmpulks darbu dabisko pļavu labā veiks arī citās teritorijās Latvijā: Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Līgatnē, Gaujas Nacionālā parka un Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu pļavās. Mobilais ganāmpulks ir izveidots LDF projektā GrassLIFE, un tā īstenotā noganīšana ir instruments augu sugu daudzveidības un pļavu puķu krāšņuma atgūšanai dabiskajās pļavās, kuras ir grūti pieejamas vai nepiemērotas pļaušanai.

Projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, dabas saimniecību “Bekas” un 11 lauku saimniecībām visā Latvijā.  Vairāk informācijas par projektu GrassLIFE: www.grasslife.lv

Papildu informācija: Liene Brizga-Kalniņa LDF komunikācijas vadītāja, tālr. +371 29110527, e-pasts: [email protected]

Piejūras dabas parks

Lai turpinātu dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) videi draudzīgu pieejamību un  īstenotu biotopu apsaimniekošanu Buļļu, Daugavgrīvas un Mangaļsalas apkaimē, pirmdien, 10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja lēma par atbalstu projekta pieteikuma iesniegšanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajai projektu iesniegumu atlasei.

Sagatavotā projekta tiešais mērķis ir attīstīt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parkā „Piejūra” iedzīvotāju, pilsētas viesu un teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, kā arī veikt kompleksus apsaimniekošanas pasākumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli.

Projektā plānots attīstīt trīs infrastruktūras objektus:

  • Veselības taku Vakarbuļļos, kas savienos Bullēnu ielas malā esošās stāvvietas un sabiedriskā transporta pieturu ar pludmali;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Vakarbuļļos;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Daugavgrīvā.

Savukārt plānotie biotopu apsaimniekošanas pasākumi 130 ha platībā ietver atsevišķu biotopu kvalitātes uzlabošanu un svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanu, kas tiktu īstenoti sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”. Iecerētais projekts ir loģisks un secīgs turpinājums dabas parka “Piejūra” mūsdienīgai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Pļava ar pīpenēm

Lai uzzinātu vairāk par pļavu nozīmi bioloģiskajā daudzveidībā, ceturtdien, 2. jūlijā, plkst. 14.00–18.00 notiks izzinošs pasākums ģimenēm un citiem interesentiem – Vakarbuļļu dabas diena.

Ekskursijās, spēlēs un citās aktivitātēs lieli un mazi interesenti kopā ar dabas ekspertiem varēs uzzināt, ar ko īpašas ir tieši dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavas, kādas dabas vērtības tajās var novērot, kā pļavas un dabas vērtības tajās sadzīvo ar jūras tuvumu.
Piedalīšanas pasākumā – bez maksas.

Lai plānotu pasākuma norisi, lūgums pieteikties iepriekš, līdz 29. jūnijam aizpildot anketu šeit: https://ej.uz/vakarbulludabasdiena

Vairāk par pasākumu šeit: https://dabasparkspiejura.lv/…/lv/255-vakarbullu-dabas-diena

Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projektā LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””.

Projekta darbības paredz ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka “Piejūra” piekrastes teritorijās un mazināt to ietekmi uz piekrastes biotopiem. Dabas lieguma zonā “Vakarbuļļi” 4,47 ha platībā atjaunoti Piejūras zālāji un augstie lakstaugi. Ar apsaimniekošanu ir uzlaboti augšanas apstākļi vairākām Eiropā un Latvijā aizsargājamām augu sugām, piemēram, armērijām, dzegužpirkstītēm, purva mātsaknei un citām. Ir ierobežotas svešzemju augu sugas (krokainā roze, korinte), tādejādi palielinot dabisko pļavu platības.

Informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai pasākumā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv un kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Jūs 29.05.2015. uz sarunu par Buļļu, Daugavgrīvas, Bolderājas un Kleistu apkaimju attīstības jautājumiem un piedalīties kopīgā teritoriju apsekošanā!

Atsaucoties uz iedzīvotāju saņemtajiem priekšlikumiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei, Rīgas pašvaldības speciālisti kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dosies apsekot minētās apkaimes, lai pārrunātu ar iedzīvotājiem iespējamos teritorijas attīstības risinājumus.

Tikšanās ar iedzīvotājiem jeb „Apkaimju gids” 29.maijā norisināsies Buļļupes apkaimēs, kur galvenais diskusiju objekts būs Piejūras dabas parka saglabāšana un attīstība, potenciāli labiekārtojamās krastmalas (arī Rīgas Brīvostas teritorijā), kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, mazdārziņi. Pirmā tikšanās vieta ar Rītabuļļu iedzīvotājiem plkst.9:15 Dzelmes un Rojas ielu krustojumā. Tālāk pašvaldības speciālisti dosies pie Vakarbuļļu iedzīvotājiem un pēc tam kopā ar iedzīvotājiem apsekos Buļļupes mazdārziņu teritorijas. Plkst.13:00 paredzēts apmeklēt Daugavgrīvas cietoksni un tikties ar Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājiem (tikšanās pie pelēkiem metāla vārtiem). Pēc tam paredzēts kopīgs gājiens pa potenciāli labiekārtojamo krastmalu, sākot no Kapteiņu ielas.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties!

Tikšanās laikā piedalīsies sekojošu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji: Pilsētas attīstības departaments, Mājokļu un vides departaments, Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas būvvalde, Pārdaugavas izpilddirekcija, pašvaldības policija, kā arī Rīgas Brīvostas pārvalde.

Buļļupe – maršruts

Pieteikšanās un papildus informācija par pasākumu „Apkaimju gids”, zvanot pa tālruni +371 67105818, 29397453 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

Savukārt 5.jūnijā teritoriju apsekošana notiks Mangaļsalas, Vecdaugavas un Vecāķu apkaimēs, 12.jūnijā – Vecmīlgrāvja, Milgrāvja un Kundziņsalas apkaimēs, bet 19.jūnijā Šampētera, Pleskodāles un Beberbeķu apkaimēs.

Apkaimes izvēlētas pēc to problemātikas specifikas, atlasot tēmas, par kurām paredzēts diskutēt – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras nodrošinājums.

„Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas iepazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un respektējot esošās vērtības, rast sabalansētu risinājumu par potenciālu teritoriju attīstību.

Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina par to, ka ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānošanas procesā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un piederības sajūtu savai apkaimei. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju redzējums, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties kopīgā pilsētas attīstības plānu veidošanā, sniedzot arī rakstiskus priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei līdz šī gada 1.jūlijam, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā.