Tēvu un d\elu pārgājiens

Rīt, 18.06., plkst. 09.00 Daugavgrīvas apkaimē notiks Tēvu un dēlu bezmaksas pārgājiens “Bolderājas kāpu piedzīvojums”, kura laikā tiks izspēlētas saliedējošas stafetes un rotaļas.
Plānotais maršruts (garums ~ 10 km, ilgums – 4 h): no Piejūras dabas parka stāvlaukuma Daugavgrīvā, Valentīna Pikuļa alejā līdz Daugavgrīvas molam un atpakaļ.👉 Pieteikšanās, rakstot uz @takuvilks vai pa tālr.nr.: 25187244.

Piejūras dabas parks

Lai turpinātu dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) videi draudzīgu pieejamību un  īstenotu biotopu apsaimniekošanu Buļļu, Daugavgrīvas un Mangaļsalas apkaimē, pirmdien, 10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja lēma par atbalstu projekta pieteikuma iesniegšanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajai projektu iesniegumu atlasei.

Sagatavotā projekta tiešais mērķis ir attīstīt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parkā „Piejūra” iedzīvotāju, pilsētas viesu un teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, kā arī veikt kompleksus apsaimniekošanas pasākumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli.

Projektā plānots attīstīt trīs infrastruktūras objektus:

  • Veselības taku Vakarbuļļos, kas savienos Bullēnu ielas malā esošās stāvvietas un sabiedriskā transporta pieturu ar pludmali;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Vakarbuļļos;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Daugavgrīvā.

Savukārt plānotie biotopu apsaimniekošanas pasākumi 130 ha platībā ietver atsevišķu biotopu kvalitātes uzlabošanu un svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanu, kas tiktu īstenoti sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”. Iecerētais projekts ir loģisks un secīgs turpinājums dabas parka “Piejūra” mūsdienīgai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Daugavgrīva karte

Rīgas domess Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde šovasar dabas parka “Piejūra” dabas  lieguma zonā “Daugavgrīva” veiks būvgružu izvešanu un invazīvo augu ierobežošanu.

Dabas parks” Piejūra” ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā, kuru ik gadu apmeklē liels skaits cilvēku. Šī Rīgas pilsētas daļa apmeklētājus  saista ne vien  ar klusumu un mieru, bet arī  ar plašajām  pludmalēm, kāpām, mežu  un unikālajām  pļavām.

Veicot pasākumus Eiropas Komisijas vides programmas LIFE apakšprogrammas “LIFE Dabas un bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra” realizācijas gaitā tika konstatēts, ka dabas parka lieguma zonā “Daugavgrīva” atrodas būvgruži – ķieģeļu lauskas, dažādi metāli, betona izstrādājumi, kas traucē piekrastes biotopu un sugu atjaunošanu.  Vēsturiski  šeit atradās kūtiņas, kas deviņdesmitajos gados tika likvidētas, bet būvgružus neizveda. 

Lai atjaunotu piejūras zālāju un ierobežotu teritoriju pārņēmušā invazīvā  auga Kanādas zeltslotiņas tālāku izplatīšanos, šī vieta  ir jāsakārto. Savāktie būvgruži tiks nodoti pārstrādei, bet pārējie atkritumi nonāks atkritumu poligonā” Getliņi”. Lai pēc iespējas labāk sekmētu  piejūras zālāju atjaunošanu, pēc darbu pabeigšanas teritoriju noplanēs un nopļaus katru gadu.

Darbi tiks veikti Rīgas pilsētas budžeta programmā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana”. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, nepieciešamos sakārtošanas pasākumus Dabas parkā “Piejūra” no 31. jūlija līdz 30. septembrim  veiks  SIA”Clean R”. Šis laika posms izvēlēts konsultējoties ar ornitologiem un ievērojot dabas aizsardzības plāna rekomendācijas.

Informāciju sagatavoja: : Inese Meiere, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, E-pasts: [email protected],
Tālrunis +371 67012274.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

mēs dzīvojam Latvijā

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz 18. decembrim realizēja Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba  projektu “Mēs dzīvojam Latvijā”.

Projekta mērķis bija sadarbība starp Rīgas Daugavgrīvas vidusskolu un Rīgas Iļģuciema vidusskolu, veicinot sabiedrības intgrāciju un kopīgo valstisko vērtību izpratni.

Pandēmijas radītā situācija izglītības iestādēs un valstī kopumā neļāva skolēniem tikties kopīgos pasākumos, līdz ar to iepazīt latvisko kultūras mantojumu, tradīcijas, Latvijas vēsturi un piedalīties dabas vides iepazīšanā un sakopšanā nācās katram savā skolā.

Projekta aktivitātes norisinājās no septembra līdz decembrim un tajās  darbojās 53 Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas un 45 Rīgas Iļģuciema vidusskolas 4. klašu skolēni.

Dzīve līdzās ostai infografika

Aicinām Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē, vides vērtībām un tās kvalitāti. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Latviski: https://ej.uz/AptaujaB
Krieviski: https://ej.uz/OprosB

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātnes pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

“Līdzās ostai” tiek veidots kā rīcības pētījums, kurā svarīga loma ir vietējo kopienu iesaistei. Aptauja sagatavota, sadarbojoties ar Bolderājas un Daugavgrīvas aktīvistiem.

Par aptauju:

  • Tā ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes;
  • Viegli pildāma gan datorā, gan planšetē vai viedtālrunī;
  • To var pildīt gan latviski, gan krieviski;
  • Aptaujājam tikai pilngadīgos;
  • Iesāktu, bet nepabeigtu anketu var turpināt pildīt vēlāk, vēlreiz to atverot;
  • Ja uz aptaujas jautājumiem Jums vieglāk atbildēt pa tālruni, lūdzu sazinieties ar mums (Jānis Daugavietis, m.t.: 24664770; e-pasts: [email protected]).

Saites uz aptaujas anketu:

Latviski: https://ej.uz/AptaujaB (http://aptauja.garamantas.lv/index.php/993596?lang=lv)
Krieviski: https://ej.uz/OprosB (http://aptauja.garamantas.lv/index.php/993596?lang=ru)

Aptauja izstrādāta projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446). Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta Latvijas Zinātnes padome.

Adreses un kontakti:

Projekta lapa Facebook (https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai)
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67229017; http://lulfmi.lv)
Aptaujas kontaktpersona: Jānis Daugavietis (m. tālr.: 24664770; e-pasts: [email protected]).

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz 10 milj. tonnu gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas „Bolderāja” līdz Flotes iela 13 (~4km), papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, ka arī rekonstruēt tiltu pāri Buļļupei.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriska apspriešana notiks 2015.gada 23. aprīlī plkst. 14:00,restorānā „Karavella”, Stūrmaņu ielā 27, k-1, Rīgā. Informāciju par paredzēto darbību var iegūt SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 23.04.2015.

Radi Rīgu projekta ietvaros Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji atver mājas lapu11.janvārī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas pārstāvji tikās ar Rīgas 19.vidusskolas direktori Ainu Balodi, lai izstāstītu par projektu ‘’RadiRīgu” un aicinātu iesaistīt skolēnus savas apkaimes veidošanas procesos. Sarunu rezultātā izkristalizējās doma kā vienu no tēmām ikgadējām skolēnu projektu dienām ierosināt atpūtas parka risinājumu un apkaimes attīstības iespēju idejas. Plānots vēlreiz tikties ar skolas vadību un skolotājiem, lai vienotos par ‘’RadiRīgu!”darba grupas turpmāko līdzdalību un iespējamo sadarbību.

Tapšanas stadijā ir arī Bolderājas/Daugavgrīvas darba grupas mājaslapa http://justmore.ipage.com/bolderajadaugavgriva/, kur var atrast līdz šim semināra ietvaros radītās prezentācijas ar izpētēm un projekta priekšlikumiem. Komentārus mājaslapā varēs sākt ievietot jau janvāra beigās.

Dārzciema apkaimē atrodas visu līmeņu ceļi, kas nodrošina šai apkaimei pietiekoši ērtas saiknes gan ar citām Rīgas apkaimēm, gan satiksmes saiknes pašas apkaimes iekšienē. Galvenais apkaimes satiksmes mezgls, kas atrodas uz robežas ar Šķirotavas apkaimi, ir Slāvu rotācijas aplis, no kura atzarojas 4 pilsētas maģistrāles un 1 lielceļš. Potenciāli nozīmīgākais apkaimes ceļš ir Piedrujas iela, kas ir daļa no vēl pilnībā neizbūvētās pilsētas Austrumu maģistrāles, un pa kuru tiktu organizēta galvenā tranzīta satiksmes plūsma Z-D virzienā.

Pašreiz ļoti būtiska nozīme tranzīta satiksmes organizēšanā apkaimes ietvaros ir arī tās pilsētas maģistrālēm – Slāvu, Lubānas, Dārzciema, Ilūkstes un A.Deglava ielām. Pēc pašreizējās satiksmes plūsmas rakstura arī Vietalvas, Sesku, Nīcgales, Vestienas un Pildas ielas varētu uzskatīt par pilsētas maģistrālēm, tomēr, perspektīvā tās ir plānotas tikai kā pilsētas nozīmes vai pat vietējās ielas, tāpēc šajā vērtējumā tās tiek pielīdzinātas pilsētas ielām. Apkaimes R daļa pieguļ 2 dzelzceļa līnijām, tomēr tām pašreiz nav nekādas nozīmes saikņu pilnveidošanai starp šo apkaimi un citām teritorijām.

Dārzciema apkaimes sasniedzamība ar sabiedrisko transportu ir ļoti laba gan no transporta veida dažādības, gan maršrutu skaita, gan reisu skaita viedokļa, tomēr arī šajā apkaimē pastāv atšķirības dažādu tās daļu sasniedzamībā. Uz vai caur Dārzciema apkaimi kursē 32 pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. No tiem 12 autobusu, 3 trolejbusu, 16 maršruta taksometru, kā arī Ogres virziena vilcienu maršruts, kas pietur stacijā „Vagonu parks”. Kopumā ikdienā tādējādi uz Dārzciemu vienā virzienā kursē 2260 sabiedriskā transporta reisi. Lielāko daļu no reisu kopskaita izpilda maršruta taksometri (1152). Situācija kopumā ir salīdzinoši laba, tomēr apkaimes iedzīvotāji iegūtu vēl labākas pārvietošanās iespējas, ja kāds sabiedriskais transports kursētu arī pa Ilūkstes ielas D daļu, kā arī tiktu izveidots gājēju tilts pāri dzelzceļam no Dārzciema apkaimes DR daļas dzīvojamā rajona uz Maskavas forštatē esošo Salaspils ielu, pa kuru notiek salīdzinoši intensīva sabiedriskā transporta satiksme.