Apkaimes

Biedrība “Bolderājas grupa” projekta “Mantojums kā patvērums” ietvaros aicina rīdziniekus ekskursijā uz Daugavgrīvas cietoksni sestdien, 15. oktobrī, plkst. 11.00  un piektdien, 11. novembrī, plkst. 17.00,   lai pieminētu Brīvības cīņu notikumus un iepazītu kultūras pieminekli  – 17. gs. fortifikācijas būvi, aktīvās aizsardzības nolūkam būvēto cietoksni, kas gaida atjaunošanu nākotnē. 

“1919. gada 15. oktobrī, tikai nedēļu pēc Bermonta armijas uzbrukuma Rīgai, Latvijas armija devās prettriecienā. Lielbritānijas un Francijas karakuģu uguns aizsegā Latgales divīzijas pulki šķērsoja Daugavu, ieņemot Daugavgrīvu un Bolderāju. Līdz ar to sākās niknākās un asiņainākās cīņas pret bermontiešiem, kas noslēdzās 11. novembrī ar Torņakalna atbrīvošanu.” #LV99plus.

Dalība ekskursijās ir bez maksas. Ekskursijās īpaši aicināti piedalīties tie rīdzinieki, kuriem kara dēļ nācies pamest Ukrainu. Gida stāstījums būs latviešu un krievu valodā.

Sabiedriskais transports – 3. un 36. autobuss, pietura “Daugavgrīvas cietoksnis”, tikšanās – pie cietokšņa vārtiem Birzes ielā 2.  

Organizē biedrība “Bolderājas grupa”,  tālr. 28204051.

Daugavgrīva karte

Rīgas domess Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde šovasar dabas parka “Piejūra” dabas  lieguma zonā “Daugavgrīva” veiks būvgružu izvešanu un invazīvo augu ierobežošanu.

Dabas parks” Piejūra” ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā, kuru ik gadu apmeklē liels skaits cilvēku. Šī Rīgas pilsētas daļa apmeklētājus  saista ne vien  ar klusumu un mieru, bet arī  ar plašajām  pludmalēm, kāpām, mežu  un unikālajām  pļavām.

Veicot pasākumus Eiropas Komisijas vides programmas LIFE apakšprogrammas “LIFE Dabas un bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra” realizācijas gaitā tika konstatēts, ka dabas parka lieguma zonā “Daugavgrīva” atrodas būvgruži – ķieģeļu lauskas, dažādi metāli, betona izstrādājumi, kas traucē piekrastes biotopu un sugu atjaunošanu.  Vēsturiski  šeit atradās kūtiņas, kas deviņdesmitajos gados tika likvidētas, bet būvgružus neizveda. 

Lai atjaunotu piejūras zālāju un ierobežotu teritoriju pārņēmušā invazīvā  auga Kanādas zeltslotiņas tālāku izplatīšanos, šī vieta  ir jāsakārto. Savāktie būvgruži tiks nodoti pārstrādei, bet pārējie atkritumi nonāks atkritumu poligonā” Getliņi”. Lai pēc iespējas labāk sekmētu  piejūras zālāju atjaunošanu, pēc darbu pabeigšanas teritoriju noplanēs un nopļaus katru gadu.

Darbi tiks veikti Rīgas pilsētas budžeta programmā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana”. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, nepieciešamos sakārtošanas pasākumus Dabas parkā “Piejūra” no 31. jūlija līdz 30. septembrim  veiks  SIA”Clean R”. Šis laika posms izvēlēts konsultējoties ar ornitologiem un ievērojot dabas aizsardzības plāna rekomendācijas.

Informāciju sagatavoja: : Inese Meiere, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, E-pasts: [email protected],
Tālrunis +371 67012274.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Dzīve līdzās ostai infografika

Aicinām Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē, vides vērtībām un tās kvalitāti. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Latviski: https://ej.uz/AptaujaB
Krieviski: https://ej.uz/OprosB

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātnes pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

“Līdzās ostai” tiek veidots kā rīcības pētījums, kurā svarīga loma ir vietējo kopienu iesaistei. Aptauja sagatavota, sadarbojoties ar Bolderājas un Daugavgrīvas aktīvistiem.

Par aptauju:

  • Tā ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes;
  • Viegli pildāma gan datorā, gan planšetē vai viedtālrunī;
  • To var pildīt gan latviski, gan krieviski;
  • Aptaujājam tikai pilngadīgos;
  • Iesāktu, bet nepabeigtu anketu var turpināt pildīt vēlāk, vēlreiz to atverot;
  • Ja uz aptaujas jautājumiem Jums vieglāk atbildēt pa tālruni, lūdzu sazinieties ar mums (Jānis Daugavietis, m.t.: 24664770; e-pasts: [email protected]).

Saites uz aptaujas anketu:

Latviski: https://ej.uz/AptaujaB (http://aptauja.garamantas.lv/index.php/993596?lang=lv)
Krieviski: https://ej.uz/OprosB (http://aptauja.garamantas.lv/index.php/993596?lang=ru)

Aptauja izstrādāta projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446). Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta Latvijas Zinātnes padome.

Adreses un kontakti:

Projekta lapa Facebook (https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai)
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67229017; http://lulfmi.lv)
Aptaujas kontaktpersona: Jānis Daugavietis (m. tālr.: 24664770; e-pasts: [email protected]).