Līdz 31. maijam rīdzinieki aicināti pieteikt idejas līdzdalības budžeta konkursam

Rīgas pašvaldība atgādina, ka līdz 31. maijam rīdziniekiem ir iespēja iesniegt projektus savas apkaimes attīstībai un labiekārtošanai līdzdalības budžeta projektu konkursam. Pašvaldība īstenos visvairāk iedzīvotāju balsis saņēmušos projektus, kas uzlabos apkārtējo vidi ilgtermiņā.

Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam 2024. gadā ir 700 000 eiro. Viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķirs līdz 100 000 eiro.

Projektu pieteikumus dalībai Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursā var iesniegt Rīgā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Katra persona vai nevalstiskā organizācija var pieteikt vienu ideju. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt projektus, kuri uzlabos apkārtējo pilsētvidi, kurus var īstenot uz pašvaldībai piederošas zemes, kā arī tiem nav komerciāla vai reliģiska rakstura.

 🔹 Konkursa pieteikumi elektroniski tiks pieņemti līdz 31. maija plkst.12.00, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un iesniedzot to www.riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

 🔹 Pieteikumus iespējams iesniegt arī klātienē līdz 31. maija plkst. 12.00 Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (RAIC) punktos:

  • Eduarda Smiļģa ielā 46
  • Daugavpils ielā 31
  • Gobas ielā 6A
  • Ieriķu ielā 43A
  • Brīvības ielā 49/53.

Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs projektu īstenošanas iespējas atbilstoši kompetento institūciju atzinumiem. Potenciāli īstenojamie projekti oktobrī tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam. Īstenoti tiks tie projekti, kuri saņems lielāko iedzīvotāju balsu skaitu portālā balso.riga.lv.

Līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada. Kopā piecos konkursa norises gados atbalstīti 46 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga 2019. gadā bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldībās obligāti ieviešams no 2025. gada.

🔹 Vairāk informācijas par projektu konkursu, ideju iesniegšanu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv kā arī pa tālruni +37167037647.