Rīgas NVO un pašvaldības pārstāvji pulcējas brīvprātīgā darba attīstībai veltītā pasākumā

Lai sekmētu brīvprātīgā darba attīstību Rīgā – gan pašvaldībā, gan NVO sektorā un stiprinātu Rīgas nevalstisko organizāciju un pašvaldības darbinieku zināšanas un prasmes pozitīvas un atbalstošas vides veidošanā, kurā gan brīvprātīgā darba darītāji un tā organizētāji jūtas iedvesmoti un vēlas iesaistīties 7. novembra pēcpusdienā NVO namā norisinājās tīklošanās pasākums “Kā veicināt brīvprātīgā darba kultūru Rīgā?”.

Satikšanās, iepazīšanās, vajadzību apzināšana, viedokļu apmaiņa, sadarbības veidošana un veicināšana – tā var raksturot NVO namā notikušo tīklošanās pasākumu. Tajā bija iespēja ne vien dalīties ar esošo pieredzi, iegūt vērtīgu informāciju ikdienas darbam, bet arī veidot jaunas un ilgtspējīgas draudzības, sekmējot brīvprātīgā darba attīstību Rīgas pilsētā un aktīvāku sabiedrības līdzdalību kopumā.

Pasākumā tikās NVO pārstāvji, pašvaldības darbinieki un interesenti ar dažādu pieredzi brīvprātīgajā jomā – aktīvi brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kādi, kas retu reizi iesaistījušies, un arī interesenti, kam šī bija pirmā satikšanās.

Dalībniekiem bija iespēja līdzdarboties divās darba grupās. Praktisko darbnīcu “Jaudīgs darbs ar brīvprātīgajiem NVO. Kā motivēt brīvprātīgos?” NVO pārstāvjiem vadīja Inese Šubēvica. Savukārt pašvaldības darbiniekiem ideju laboratoriju “Brīvprātīgais darbs kā sabiedrības līdzdalības forma” vadīja Anita Birzniece – biedrības “Dēms” vadītāja, neformālās izglītības mācību vadītāja, Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas izveidotāja. Darba grupas prezentēja un kopīgi apsprieda savu grupu rezultātus.

Priecājamies, ka brīvprātīgā darba joma interesē un rosina!

Liels paldies pasākuma moderatorei, praktiskās darbnīcas vadītājai Inesei Šubēvicai un ideju laboratorijas vadītājai Anitai Birzniecei!

Paldies visiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem!

Paldies visiem, kas veic brīvprātīgo darbu, organizē to, piedalās un vēlas iesaistīties brīvprātīgo kustībā!

Pasākumu rīkoja Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļa un Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.