Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Lubānas ielā 133A

No šī gada 2. februāra līdz 2. martam notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Lubānas ielā 133A atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), apkaimē Pļavnieki, kvartālā starp Ulbrokas ielu, Salnas ielu, Brāļu kaudzīšu ielu. Zemes gabala kopējā platība 9633 m2, tajā ir esošs, saglabājams vēsturisks ūdenstornis.

Projekts paredz 3 mazizmēra individuālu noliktavu ēku būvniecību. Projektā nav paredzētas noliktavas bīstamu, sprāgstošu vai kaitīgu vielu uzglabāšanai, tai skaitā RTIAN (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) 10. pielikuma 2. tabulā un 11. pielikumā iekļautās noliktavas.

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

🟩 Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
🟩 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
🟩 Būvniecības ieceres teritorijā Lubānas ielā 133A;
🟩Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta darba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

🟩 Ieceres zemesgabalā, Lubānas ielā 133A, Rīgā, 2024. gada 14.februārī , plkst. 15:00

Publiskās apspriešanas laikā no 2. februāra līdz 2. martam atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

🟩 elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
🟩 sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
🟩 aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
🟩jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nordspace- Lubanas”, adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 18-7, LV-1010, atbildīgā persona Armands Bundžs, tel.: 26540587, e-pasts: armands.bundzs@gmail.com

Būvprojekta izstrādātājs: AZ Service, SIA, sertificēts arhitekts Aigars Tereško, sert.Nr. 1-00076, adrese: Madonas iela 27-93, Rīga. Atbildīgā persona Kristiāns Beķeris, tel. 28282632, e-pasts: kristians.bekeris@gmail.com

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību