Rīdzinieki aicināti sabiedriskajā apspriešanā paust viedokli par jaunajiem apkures noteikumiem galvaspilsētā

Rīgas domē izstrādāti jauni noteikumi* par apkures veidiem dažādās galvaspilsētas apkaimēs, tāpēc ikviens rīdzinieks aicināts līdz 8. janvārim sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt viedokli par iespējamajiem risinājumiem gaisa kvalitātes un izmantojamo apkures veidu sabalansēšanā.

🔹 Par noteikumiem viedokli iespējams sniegt pašvaldības mājaslapā sadaļā “Saistošo noteikumu projekti” .

Patlaban Rīgā spēkā ir 2019. gadā pieņemtie apkures iekārtas regulējošie noteikumi, kuri ir mazāk detalizēti, piemēram, nepieļauj izņēmumus saistībā ar dekoratīvu kamīnu ierīkošanu, nedod iespējas samazināt piesārņojumu ar filtru un citu tehnoloģiju palīdzību, kā arī mazināt energoatkarību. Jaunajos noteikumos iecerēts līdzsvarot gan nepieciešamību uzlabot gaisa kvalitāti galvaspilsētā, gan mazināt atkarību no importētā kurināmā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti paust viedokli, vai gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā vajadzētu ierobežot kurināmā izmantošanu, kas rada lielāku piesārņojumu, kā arī, vai būtu nepieciešams līdzsvarot gaisa kvalitātes uzlabošanu un samazināt energoatkarību, noteiktās situācijās dodot priekšroku vietējos resursos balstītai siltumapgādei pār importētas dabasgāzes kurināmā izmantošanu.

Decentralizētā siltumapgāde Rīgā ir būtisks piesārņojuma avots cietajām daļiņām, slāpekļa oksīdiem un ogļskābās gāzes emisijām. Jaunie noteikumi paredz samazināt gaisa piesārņojumu, kur tas pārsniedz normas, kā arī samazināt CO2 emisijas, nosakot ierobežojumus gāzes un biokurināmā izmantošanā un veicinot pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei vai bezemisiju situma avotu izmantošanu.

Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments un Rīgas enerģētikas aģentūra 2023.gadā organizēja divus tiešsaistes pasākumus interesentiem, skaidrojot saistošo noteikumu projektā iekļauto regulējumu. Pēc pilsētas iedzīvotāju, t.sk. apkaimju biedrību pārstāvju, viedokļu saņemšanas, tika izvērtēti priekšlikumi un veikti precizējumi, vienkāršojot esošo siltumapgādes ierīču nomaiņas kārtību.

*- “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”