Rīgas pašvaldība izsludinājusi līdzfinansējuma konkursus sportistiem un sporta organizācijām

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis pašvaldības līdzfinansējuma konkursus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšanai, tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai, Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem, kā arī sporta klubiem, kas īsteno veterānu/senioru sportu, paralimpisko vai pielāgoto sportu galvaspilsētā.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta organizācijai, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgā

Konkursa mērķis ir piešķirt finanšu līdzekļus nevalstiskajām sporta organizācijām, kas savu darbību veic  Rīgā un īsteno akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Līdzfinansējums piešķir treniņu procesam  un organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Konkursā aicinām piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas savu darbību Rīgā veic ne mazāk kā vienu gadu un īstenotās akreditētās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas audzēkņu vecums nepārsniedz 25 gadus.

Līdzfinansējumu iespējams saņemt par laika posmu no 20. marta līdz 31. decembrim. Pieteikumi konkursam ir iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 23. februārim plkst. 12.00, noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 15. februārī plkst. 11.00 attālinātā formā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 14. februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, un e-pasta adresi uz e-pastu janis.porins@riga.lv.

Papildu informācija: Jānis Poriņš, tālr. 67012669, 27144229,

e-pasts: janis.porins@riga.lv.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā

Konkursa mērķis ir atbalstīt tautas sporta un bērnu un jauniešu sporta sacensību norisi Rīgā, sekmēt fiziskās aktivitātes un iedzīvotāju piesaistīšanu aktīvām sporta nodarbībām. Konkursā aicinātas piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas rīko sporta sacensības un savu darbību veic pašvaldības teritorijā.

Uz līdzfinansējumu iespējams pretendēt tādu sacensību organizēšanai, kas plānotas laika posmā no 1.aprīļa līdz 17. decembrim.

Pieteikumi konkursam ir iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 1. martam plkst. 12.00, noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem un nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv .

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu, 15. februārī plkst. 14.00, attālinātā formātā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 14. februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu un e-pasta adresi uz e-pastu imikelsone9@riga.lv.

Papildu informācija: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132,

e-pasts: imikelsone9@riga.lv.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem

Konkursa mērķis ir atbalstīt Rīgas labākos sportistus un sekmēt to sportisko rezultātu izaugsmi. Pieteikumus līdzfinansējumam var iesniegt Latvijā atzītas sporta federācijas. Līdzfinansējumu sportistiem piešķir treniņu procesam un dalībai sacensībās viena kalendārā gada laikā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. martam plkst. 12.00, nolikumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv

Līdzfinansējumu var saņemt treniņu procesam un dalībai sacensībās, kas notiks laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

Lai informētu par grozījumiem  Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem, departaments organizēs vebināru, kurā aktualizēs informāciju par grozījumiem un pieteikumu iesniegšanu .

Vebinārs notiks attālināti otrdien, 14.februārī, plkst. 11.00 platformā “Microsoft Teams”.

Lai pieteiktos un saņemtu piekļuves saiti, līdz 13. februāra plkst. 15.00 lūgums nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, organizācijas pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, kas piedalīsies vebinārā un e-pasta adresi nosūtot uz e-pastu anrijs.lusis@riga.lv.

Plašāka informācija: Anrijs Lūsis, tālr. 67037245, 28660964, epasts: anrijs.lusis@riga.lv.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība sporta klubam, kurš īsteno veterānu/senioru sportu, paralimpisko vai pielāgoto sportu Rīgā

Konkursa mērķis ir piešķirt finansējumu nevalstiskajām sporta organizācijām kuras apvieno veterānu/senioru, paraolimpisko vai pielāgotā sporta sportistus, lai atbalstītu un veicinātu fizisko aktivitāšu pieejamību, veselīgu dzīvesveidu visa mūža garumā.

Konkursā aicina piedalīties nevalstiskas sporta organizācijas, kas nodarbojās ar veterānu/senioru, paraolimpisko vai pielāgoto sportu un savu darbību veic Rīgā.

Līdzfinansējumu var saņemt sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, kas notiks laika posmā no 20. marta līdz 31. decembrim.

Pieteikumi konkursam iesniedzami tikai elektroniskā formā līdz 23.februārim plkst. 12.00 noformējot tos atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai nodrošinātu papildu informāciju un atbildētu uz pretendentu jautājumiem, kas saistīti ar pieteikumu iesniegšanu,14.februārī plkst. 12.00 attālinātā formātā Teams vidē tiks organizēts informatīvs seminārs. Lai pieteiktu dalību seminārā un saņemtu piekļuves saiti, aicinām līdz 13.februārim nosūtīt pretendenta organizācijas nosaukumu, kontaktpersonu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pastu janis.porins@riga.lv.

Plašāka informācija: Jānis Poriņš, tālr. 67012669, 27144229, e-pasts: janis.porins@riga.lv.

Līdzfinansējuma konkursa nolikumi un citi dokumenti pieejami mājaslapā sports.riga.lv.