Rīgas pašvaldība izstrādās Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2024. – 2028. gadam

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu Rīgas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanu un tās īstenošanas efektīvu koordināciju, Rīgas dome Izglītības, kultūras un komitejas sēdē atbalstīja lēmumu uzsākt Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024.–2028. gadam izstrādi, virzot to izskatīšanai Rīgas domes sēdē.

“Aicinu visus interesentus iesaistīties Rīgas Jaunatnes politikas plāna izstrādē! Kopš šī gada 1. janvāra pašvaldības autonomā funkcija ir veikt darbu ar jaunatni un Rīgā šo funkciju uztveram ar lielu atbildību. Jau šī gada budžetā spējām audzēt finansējumu darbam ar jaunatni Rīgā, tas pieauga brīvā laika aktivitātēm un līdzdalībai, NVO nometnēm un tika stiprināta jaunatnes jomas komanda departamentā. Pienācis laiks izstrādāt Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2024.–2028. gadam. Aicinu plaši diskutēt, lai rezultātā Rīgas jauniešu sapņi un ieceres, un jaunatnes darba organizēšanā iesaistītajām organizācijām un iestādēm nepieciešamas atbalsts, atspoguļotos plānā. Mums tuvākajos gados jābūt par piemēram citiem un jākļūst par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu!”

saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2024.–2028. gadam saturiski balstīsies uz Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāna 2019.–2023. gadam iestrādnēm, taču šis būs pirmais pašvaldības līmeņa nozares politikas plānošanas dokuments jaunatnes jomā ar tik plašu tvērumu.

Plāna izstrādes mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos un labbūtību, tostarp nodrošinot daudzveidīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kompetenču attīstībai un līdzdalībai.

Plāna izstrāde paredz:

  • veikt esošās situācijas izpēti, apkopojot pašvaldības līdzšinējo pieredzi darbā ar jaunatni un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanā jauniešiem;
  • sagatavot līdz šim īstenotā darba ar jaunatni analīzi;
  • definēt plāna rezultatīvos rādītājus, lai novērtētu panākto progresu jaunatnes politikas jomā;
  • plāna izstrādē iesaistīt par jaunatnes politikas jautājumiem atbildīgās un līdzatbildīgās pašvaldības struktūrvienības un valsts institūcijas.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Lēmums pieņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24. augusta sēdē.