Rīgas pašvaldība reorganizēs satiksmes infrastruktūras pārvaldību; veidos Ārtelpas un mobilitātes departamentu

Ceturtdien, 23. februārī, Rīgas domes apvienotajā Finanšu un administrācijas lietu un Satiksmes un transportu lietu komiteju sēdē tika atbalstīta iecere par Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi.

Tas tiek darīts, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības iestāžu sadarbību satiksmes infrastruktūras objektu plānošanas, uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības organizēšanā, kā arī novērstu institūciju funkciju pārklāšanos.

Izveidojot Ārtelpas un mobilitātes departamentu, tajā tiks apvienotas vairākas pašvaldības iestādes, kuras šobrīd veic līdzīgus uzdevumus, kas saistīti ar pilsētas satiksmes infrastruktūras pārvaldību. Jaunajā departamentā iecerēts apvienot Rīgas domes Satiksmes departamentu un pašvaldības aģentūru “Rīgas gaisma”, kā arī pievienot Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi un Teritorijas labiekārtošanas pārvaldi. Tāpat jaunajam departamentam tiks pievienotas atsevišķas publiskās ārtelpas uzturēšanas funkcijas, kuras šobrīd veic Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

“Rīgai jāturpina praksē ieviest labas pārvaldības principi. Rīdzinieku izpratne par kvalitatīvu, drošu un mūsdienīgu satiksmes infrastruktūru, kā arī pieprasījums pēc tās aug. Tas nozīmē, ka arī pašvaldības spējām to nodrošināt ir jāaug. Īstenojot satiksmes jomas pārvaldības reorganizāciju, virzāmies uz efektīvāku un kvalitatīvāku pilsētas infrastruktūras uzturēšanas un attīstības modeli,” uzsver Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes infrastruktūras un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis norāda: “Sadrumstalotība rada neskaidrību un vairo birokrātiju, turpretī sakārtota sistēma ved uz efektīvu lietu kārtību un raitu procesu virzību, kas ļauj darbus paveikt ātrāk un kvalitatīvāk – tas arī ir mērķis, reorganizējot Rīgas domē satiksmes infrastruktūras uzturēšanas saimniecību. Līdz ar pieņemto lēmumu, tiek veidota vienota struktūrvienība, kuras atbildība ir rūpēties par drošu un sakārtotu satiksmes infrastruktūru galvaspilsētā – no ielu un ietvju uzturēšanas līdz apgaismojumam, un gādāt par publisko ārtelpu kopumā.”

Reorganizācija plānota, jo esošais funkciju sadalījums pašvaldībā nespēj nodrošināt ārtelpas un mobilitātes infrastruktūras plānošanu un attīstību tādā kvalitātē, kādā to sagaida Rīgas iedzīvotāji. Kā parāda pašvaldības pasūtītais satiksmes infrastruktūras jomas pārvaldības audits, salīdzinājumā ar līdzīgām pilsētām Eiropā, noteiktais atbildību sadalījums Rīgā ir sadrumstalots. Dažāda veida uzturēšanas, plānošanas un būvniecības darbus kopumā šobrīd veic sešas dažādas pašvaldības struktūrvienības.

Tāpat būtiska problēma, kas skar satiksmes infrastruktūras jomas pārvaldību ir resursu trūkums. Darbinieku atalgojums nav konkurētspējīgs, tādēļ Rīgas domes Satiksmes departamentā šobrīd neaizpildīti ir 7% no tajā esošajām darbavietām, savukārt 38% departamenta speciālistu strādā virsstundas, liecina pašvaldības pasūtītā audita dati. Lai jauno Ārtelpas un mobilitātes departamentu padarītu par pievilcīgu darba vietu satiksmes jomas speciālistiem, šogad pašvaldības budžetā plānots paredzēt 375 000 eiro algu fonda palielināšanai.

Paredzēts, ka jaunais departaments darbu varētu sākt šī gada 1. septembrī. Gala lēmums par Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi tiks pieņemts domes sēdē 1. martā.