Zināmi rezultāti sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 2024.gadā

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 33 290,56 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 6 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 1 projekts un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstīto projekta ietvaros plānots rīkot izglītojošas, izzinošas un saliedējošas aktivitātes dažādām sabiedrības grupām: pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem, sociālās aprūpes centru iemītniekiem un apkaimju iedzīvotājiem, veicinot piederības sajūtas pilsētai, sekmējot starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu, kā arī attīstot brīvprātīgo darbu Rīgā.

Pavisam konkursā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi par kopējo summu 65 358,33 EUR.

➡️ Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 13 projekti;
➡️ Sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 11 projekti;
➡️ Iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 1 projekts;
➡️ Brīvprātīgā darba attīstības jomā – 4 projekti.

Administratīvu kritēriju dēļ tika noraidīts 1 projektu pieteikums.