Aicina pieteikties starptautiskajai konferencei “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”

Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros šī gada rudenī Rīgā norisināsies starptautiska konference “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”, kas pulcēs pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktīvistus, valsts pārvaldes pārstāvjus, (tostarp no Eiropas Padomes struktūrām), kā arī akadēmisko aprindu pārstāvjus no Eiropas Padomes valstīm.

Konference noritēs no 11. līdz 12. septembrim, diskutējot par tādām tēmām kā:

  • mākslīgā intelekta ietekme uz demokrātiju;
  • • starptautiskās, nacionālās un vietējā līmeņa partnerības starp iedzīvotājiem un valsti;
  • • laba pārvaldība un atklātība;
  • • sociālā noturība un aktīvisms.

Tāpat konferences ietvaros dalībniekiem būs iespēja veidot personīgus kontaktus un meklēt jaunus partnerus, reģionā, ko aptver Eiropas padome, pievēršoties jautājumiem par demokrātijas, attīstības un miera izaicinājumiem un to savstarpējo saistību. Tiks demonstrēta plaša pilsoniskās sabiedrības labās prakses piemēru daudzveidība, lai veicinātu dalīšanos un turpmāko praktisko iniciatīvu attīstību reģionā un ārpus tā.
Konferences rezultātā tiks izstrādātas politikas rekomendācijas, kas tālāk tiks nodotas Eiropas Padomes institūcijām, lai uzlabotu to darbību un iedzīvotāju viedokļa iekļaušanu lēmumu pieņemšanā.

Konference norisināsies angļu valodā, šī brīža programma pieejamašeit. Pieteikšanās līdz 20. jūlijamšeit.

Konferenci organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Platforma Attīstības sadarbībai un Valsts kanceleja.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk nekā 140 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Par Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS)

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ir 2004. gadā dibināta nacionālā platforma, kas apvieno 30 Latvijas NVO, kas strādā globālās pilsoniskās izglītības, attīstības sadarbības, humānās palīdzības, ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības noturības tēmās.