Aicina uz tiešsaistes semināru “Demences riski, profilakse un atbalsta iespējas”

Ir ierasts uzskatīt, ka demence piemeklē vecus cilvēkus mūža nogalē, tomēr šodienas reālā situācija liecina, ka demence piemeklē arī cilvēkus pusmūžā un pat spēka gados. Bez tam, lai arī demencei ir kopīgas iezīmes un cēloņi, tai ir arī individuālas izpausmes. Ir svarīgi prast atšķirt vienkāršu novecošanu no demences pirmajiem simptomiem. Precizēta diagnoze palīdz savlaicīgi uzsākt ārstniecību un pagarināt normālu psihes darbības ilgtspēju. Jāatzīmē, ka 15 % gadījumu izrādās, ka tā bijusi atgriezeniska demence. Tomēr pārējos gadījumos līdzcilvēkiem būs nepieciešams slimajam sniegt aizvien lielāku atbalstu un aprūpi. Zināšanas par aprūpes pamatprincipiem ir svarīgas, lai aprūpi prastu organizēt sekmīgāk. Tajā svarīgas ir slimā higiēnas un sadzīves vajadzības, telpas iekārtojums, apgaismojums, priekšmetu un mēbeļu izkārtojums, norādes, pat krāsām ir nozīme, lai tās slimajam neradītu stresu un apjukumu. Piemēram, melnā krāsa rada asociācijas ar caurumu, bet spīdīgas lietas – ar ledu, savukārt dzeltens teksta fons un līnijas ir vislabāk uztveramas. Ir noderīgi zināt, kāds ir demences profilakses arsenāls un kādas ir atbalsta iespējas, lai rūpējoties par tuvinieku, nepazaudētu savu dzīvi.

“Pašu slimības gaitu nevar kontrolēt, ar to ir jāsamierinās, jo slimnieka personības izmaiņas rada slimība, tās nav atkarīgas no cilvēka paša”, atzīmē profesors Māris Taube. “Visgrūtāk ir redzēt, kā ar vislielāko mīlestību un iejūtību rūpējoties par tuvinieku, aprūpētāji paši iet postā. Šajā situācijā nekautrējoties ir jāpieņem atbalsts no citiem – tuviniekiem, draugiem, atbalsta organizācijām un institūcijām, kuru piedāvātie pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki. Vienatnē būs par grūtu tikt galā ar slimības izmainīto tuvinieka uzvedību un visiem nepieciešamajiem aprūpes darbiem, bet dzīve turpinās… Savā lekcijā pievērsīšos arī ļoti svarīgajiem demences psihosociālās ārstēšanas principiem un uz pierādījumiem balstītām nefarmakoloģiskām intervencēm slimnieka stāvokļa uzlabošanai.”

Šis ir 9. un beidzamais seminārs par sabiedrības psihiskās veselības svarīgām tēmām no cikla “Iecietības formula: zināšanas un pieņemšana”, ko organizē RPNC Attīstības fonds sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļu un tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Semināru aptvertās tēmas – par psihiatriskās stigmas un aizspriedumu mazināšanu; par to, kā veidot piepildītu dzīvi, sadzīvojot ar šizofrēniju; par vecumdienām bez pārsteigumiem, sadzīvojot ar demenci; par dvēseli dziedinošu ainavu stresainā vidē un to, kā apkalpošanas nozaru uzņēmumu darbiniekiem veidot cieņpilnu attieksmi pret klientiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Semināru lekcijas daļa ir ierakstīta un ieraksti ir atrodami RPNC mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā Pacientiem un tuviniekiem.

Seminārs ir bez maksas.

📌 Lai saņemtu semināra pieejas saiti, lūdzam semināram reģistrēties līdz 25. oktobrim (ieskaitot), sūtot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz rakstiuz@rpnc.lv.

📌 Vairāk informācijas par semināru ciklu: silva.bendrate@rpnc.lv.