Izstrādās priekšlikumus dronu mobilitātei Rīgā

Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta ietvaros Rīgā izstrādās gaisa mobilitātes vadlīnijas un regulējumu sīkpaku piegādei ar droniem.

“Interesi par dronu pārvadājumiem Rīgā jau ir izrādījušas vairākas lielās slimnīcas. Pasaulē ir ierasta prakse, ka droni pārvadā medikamentus. Varbūt tā vēl ir tāla nākotne Latvijā, bet regulējumam ir jābūt sakārtotam, lai kurjerdienestiem ir iespēja ieviest dronu lidojumus arī Latvijā un vēlāk nenovērojam tādu pašu haosu kā šobrīd ir ar skrejriteņiem,”

skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Normatīvais regulējums dronu izmantošanai nemitīgi tiek pilnveidots gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Ar katru gadu pasaulē pieaug uzņēmēju interese izmantot dronus, lai pārvadātu sīkpakas, medicīnas preces un citas kravas. Lai sagatavotos kravu pārvadātāju un komersantu pieprasījumam, kāds varētu rasties Latvijā, jau tagad ir sākts darbs pie normatīvā regulējuma pilnveidošanas. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis projektu “Pilsētu sagatavošanās ilgtspējīgai mobilitātei pilsētas gaisa telpā (CITYAM)”, kurā izstrādās Rīgas gaisa mobilitātes stratēģiju.

Projektā plānots veikt pilsētas gaisa telpas pārvaldības jomas izpēti, lai izstrādātu vadlīnijas bezpilota lidaparātu integrēšanai pilsētas mobilitātes ekosistēmā, tostarp, izstrādāt priekšlikumus efektīvam tiesiskajam regulējumam un izstrādāt Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīku piemērotas fiziskās infrastruktūras izveidei. Tāpat plānots identificēt nosēšanās laukumu vietas, lai avārijas gadījumos ir izvēlēta droša vieta, pasargājot cilvēkus uz zemes. Tas ir būtiski, jo pastāv tādi maršruti, kuros redzamības zona neļauj pilotam redzēt lidojumu un tas tiek vadīts, balstoties uz sistēmas datiem.

Nacionālie projekta partneri ir Rīgas Tehniskā Universitāte, Civilās aviācijas aģentūra, Latvijas lielo pilsētu asociācija.

📌 Kopējais projekta budžets Rīgas pašvaldībai 197 992 eiro, no kura lielāko 80% veido ES “Interreg Baltic Sea Region” programmas projekta attiecināmās izmaksas.