Paziņojums par zemes vienību Traleru ielā detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

21.06.2023. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pieņemts lēmums Nr. DA-23-15752-nd “Par zemes vienību Traleru ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1456 un 0100 120 1422) detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums skatāms – Šeit

  • Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabalu racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.
  • Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “KI Nekustamie īpašumi”, izstrādātājs – SIA “Layout 17”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir sešas nedēļas, no 05.07.2023. līdz 15.08.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31.07.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

  • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 31.07.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: Šeit

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22598;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 15.08.2023. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22598;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 15.08.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.