Projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” rezultāti

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka projektu konkursā “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 14 projekti.

Projektu konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto finansējumu 213 590,54 EUR apmērā. Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 14 projektu īstenošana, sekmējot Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atbalstīto projektu ietvaros notiks dažādas radošas un izglītojošas brīvā laika aktivitātes, iepazīstot Latvijas un Ukrainas tradīcijas un vēsturi, savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšanai, neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā latviešu valodas mācīšanās aktivitātes, savstarpējā atbalsta grupas, tiks nodrošinātas speciālistu konsultācijas fiziskās un mentālās veselības uzlabošanai, konsultācijas par karjeras iespējām un uzņēmējdarbības kursi, kā arī bezmaksas sporta nodarbības gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.

📌 Ar visiem atbalstītajiem projektiem aicinām iepazīties – ŠEIT