Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām 2023.gadā rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka Sabiedrības integrācijas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2023. gadā finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņems 34 projektu pieteikumi.

Konkursā tika iesniegts 71 projektu pieteikums par kopējo pieprasīto finansējumu  383 601,75 EUR apmērā. Mazo projektu grupā līdz 1500,00 EUR tika iesniegti 11 projektu pieteikumi par summu 16 108,70 EUR, savukārt lielo projektu grupā līdz 7000,00 EUR iesniegti 60 projektu pieteikumi par summu 367 493,05 EUR.

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīta 34 projektu īstenošana, sekmējot sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā atbalstīti četri projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – sešpadsmit projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – septiņi projekti un jauniebraucēju līdzdalības un iekļaušanas Latvijas sabiedrībā jomā – septiņi projekti. Kopā atbalstīti septiņi projekti mazo un divdesmit septiņi projekti lielo projektu grupā, kopumā piešķirot finansējumu 175 251,62 EUR.

Atbalstīto projektu ietvaros šogad tiks rīkotas dažādas izglītojošas, radošas un aktīvas aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, Rīgas iedzīvotājiem no dažādām sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām un mazākumtautību pārstāvjiem, to veiksmīgākai iekļaušanai sabiedrībā. Notiks arī plašs izglītojošu aktivitāšu cikls par Rīgas vēsturi pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, un tiks veicināta NVO, biznesa un akadēmiskā sektora sadarbība.

Viens no konkursa prioritārajiem virzieniem arī šogad ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana. Šīs jomas projektos tiks īstenotas neformālas latviešu valodas mācīšanās aktivitātes un latviešu valodas klubi, notiks diskusijas par aktuālo situāciju Latvijā Ukrainas kara ietekmē, kā arī dažādas radošas un izglītojošas aktivitātes, iepazīstot Latvijas un Ukrainas tradīcijas, vēsturi un veidojot savstarpēju sapratni un pieņemšanu.

Atbalstīto projektu saraksts.