Aicina uz kopīgu talku biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” kopienas dārza iekārtošanai

Otrdien, 28. maijā, Lucavsalā, Rīgā no plkst. 14.00 līdz 20.00 norisināsies biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” kopienas dārza vasaras sezonas atklāšanas talka. Tās laikā gan rīdzinieki, gan cilvēki, kuriem šobrīd mājas ir Rīgā, aicināti iesaistīties kopīgā apkārtējās vides sakopšanā.

“Gribu palīdzēt bēgļiem” kopienas dārzs darbojās jau pagājušajā gadā, tajā norisinājās dažādas aktivitātes, kas palīdzēja Ukrainas bēgļiem labāk iekļauties Latvijas sabiedrībā. Arī šogad biedrība plāno ar kopienas dārza palīdzību veicināt dažādu Rīgas pilsētas iedzīvotāju grupu, t. sk. starptautiskās aizsardzības saņēmēju, sadarbību caur kopīgu, praktisku darbošanos kopienas attīstībai. Kopienas dārzā vasarā un rudenī norisināsies filmu seansi, sporta spēles, radošie vakari, diskusijas u. c. aktivitātes.

Pasākumos un dārza darbos aicināts piedalīties ikviens – gan tie, kuri vēlas parušināties dārzā, gan iepazīties ar citiem rīdziniekiem, gan dalīties savā pieredzē. Kopienas dārzs sniegs iespēju iesaistīties jēgpilnā dialogā un mācīties vienam no otra, nojaucot barjeras un stereotipus. Vienlaikus tas dos iespēju iesaistīties kopienā un apzināt savu kultūras identitāti. Tas ir vienlīdz svarīgi gan jaunpienācējiem (t.sk. Ukrainas bēgļiem un patvēruma meklētājiem), gan rīdziniekiem.

Lai pieteiktos dalībai pasākumos, aicinām rakstīt e-pasta ziņu darta@gribupalidzetbegliem.lv. Informācija par pasākumiem kopienas dārzā tiks publicēta “Gribu palīdzēt bēgļiem” tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kontos.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekts norisinās no 2024. gada maija līdz 2024. gada septembrim. To atbalsta arī ANO Bēgļu aģentūra.

Biedrības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā. “Gribu palīdzēt bēgļiem” ziedojumu konts: LV24HABA0551041611130.