Apkaimes

Informācija par latviešu valodas bezmaksas kursiem 2022.gadā

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas bezmaksas kursiem 2022. gadā būs pieejama pašvaldības komunikācijas kanālos, tostarp mājaslapā www.apkaimes/integracija.lv, pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas un Rīgas domes saistošo noteikumu stāšanās spēkā..

Информация о бесплатных курсах латышского языка в 2022 году

Информация о бесплатных курсах латышского языка Рижского самоуправления в 2022 году будет доступна на каналах коммуникации Рижского самоуправления, в том числе на домашней странице www.apkaimes/integracija.lv, после утверждения бюджета и вступления в силу правил самоуправления.

Information about free of charge Latvian language course in year 2022

Information about free of charge Latvian language courses of Riga Municipality in 2022 will be available on the communication channels of Riga Municipality, including the website www.apkaimes/integracija.lv, after the approval of the budget and adoption of the legal acts of the municipality.

Kamer gaidāt pietiekšanos latviešu valodas apguves kursiem, sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA) tapis infotmatīvais materiāls par valodas apguves elektroniskajiem līdzekļiem. Mācies un māci valodu jebkurā vietā un laikā klikšķa attālumā!

Latviešu valodas apguves tiešsaistes materiāli:

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-1.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/B-limenis.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/C-limenis.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles.pdf

Электронные материалы для изучения латышского языка

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-RU.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-RU.pdf

Online materials for learning Latvian Language

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-EN.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-EN.pdf

Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-UA.pdf