Aktuāla informācija Rīgas sporta organizācijām!

2024. gada 1. janvārī stāsies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” un līdz ar to spēku zaudēs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas sportistu un komandu dalībai pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībās”.

✅ Ņemot vērā iepriekš minēto, no 2023. gada 27. decembra līdz jauna konkursa nolikuma izsludināšanai pieteikumi par atbalstu sportistu dalībai sacensībās netiks izskatīti, tāpēc aicinām tos neiesniegt.

Lūdzu sekot informācijai par konkursu izsludināšanu 2024. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības komunikācijas kanālos.