No 11. marta līdz 31. maijam rīdzinieki līdzdalības budžeta konkursā iesnieguši kopā 30 ideju projektus 22 apkaimēs. Arī šogad īpaša uzmanība pievērsta rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanai, piedāvājot gan jaunu bērnu rotaļu laukumu, gan skeitparku, gan dažādu sporta laukumu un trašu izveidi.

Līdz ar projektiem rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanai apkaimēs, iesniegtas arī vairākas idejas satiksmes mierināšanai un gājēju drošības uzlabošanai pilsētā.

Kā aktīvākie šogad ideju iesniegšanā bijuši Teikas punkta apkaimju iedzīvotāji, piesakot kopā deviņus projektus – no Mežciema un Teikas apkaimēm katrā pa trim pieteikumiem, divi pieteikumi no Juglas un viens pieteikums no Purvciema. Arī Latgales apkaime izrādījusi plašu iniciatīvu un iesniegusi kopā astoņus projektus.

Lielākais pieteikumu skaits saņemts pērn – iedzīvotāji iesnieguši kopā 48 pieteikumus labiekārtojumu izveidei 32 apkaimēs.

🔹 Saņemtie projektu pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikumam, nodoti konkursa vērtēšanas komisijai, kura tos vērtēs divās kārtās:

  • Pirmā konkursa pieteikumu vērtēšanas kārta notiks līdz Jāņiem. Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas sēdē tiks izskatīti visi iesniegtie projekti un izvērtēta to atbilstība konkursa nolikumam;
  • Otrajā kārtā pieteikumu īstenošanas iespējas un izmaksas izvērtēs atbilstošās Rīgas pašvaldības un valsts iestādes, kuras sniegs atzinumus. Pēc atzinumu saņemšanas vasaras beigās komisija vēlreiz izskatīs projektu ideju pieteikumus un virzīs tos iedzīvotāju balsojumam vietnē balso.riga.lv. Iedzīvotāji par projektu idejām varēs balsot visa oktobra garumā.

Šogad kopējais konkursa finansējums ir 700 000 eiro, paredzot viena projekta īstenošanai līdz 100 000 eiro.

 Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv.


Līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā piecos konkursa norises gados atbalstīti 46 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldības obligāti būs ieviešams no 2025. gada.

 

No 11. marta līdz 31. maijam rīdziniekiem ir iespēja iesniegt projektus savas apkaimes attīstībai un labiekārtošanai līdzdalības budžeta projektu konkursam. Pašvaldība īstenos visvairāk iedzīvotāju balsis saņēmušos projektus, kas uzlabos apkārtējo vidi ilgtermiņā. Kopējais pašvaldības finansējums līdzdalības budžetam 2024. gadā ir 700 000 eiro. Viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķirs līdz 100 000 eiro.

Konkursa mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem pašiem lemt par pilsētas budžeta daļas izlietojumu un uzlabot publisko vidi savā apkaimē, savukārt pašvaldībai gūt atgriezenisko saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem pilsētvides uzlabojumiem.

Projektu pieteikumus dalībai Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursā var iesniegt Rīgā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji no 16 gadu vecuma un Rīgā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Katra persona vai nevalstiskā organizācija var pieteikt vienu ideju. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt projektus, kuri uzlabos apkārtējo pilsētvidi, kurus var īstenot uz pašvaldībai piederošas zemes, kā arī tiem nav komerciāla vai reliģiska rakstura.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, pašvaldība organizē četras līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīcas.

Radošajās darbnīcās iedzīvotāji varēs konsultēties ar pašvaldības speciālistiem par sava projekta īstenošanas iespējām, uzzināt visu par projekta pieteikuma aizpildīšanu, tostarp tāmes sagatavošanu, kā arī satikt domubiedrus, ar kuriem kopā nonākt pie vislabākās projekta idejas savai apkaimei.

🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Teikā 27. martā plkst. 17.30-20.30, NVO nams. Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Imantā 3.aprīlī plkst.17.30-20.30 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā “Imanta”, Anniņmuižas bulvārī 29 . Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Āgenskalnā 17. aprīlī plkst. 17.30-20.30 Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, E.Smiļģa ielā 46. Pieteikšanās – ŠEIT
🔵 Līdzdalības budžeta projektu radošā darbnīca Sarkandaugavā 24. aprīlī plkst. 17.30-20.30 bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24. Pieteikšanās – ŠEIT

Rakstot uz konkurss.apkaimes@riga.lv pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, iesniedzējam iespējams saņemt papildu informāciju par projekta īstenošanai izvēlēto zemesgabalu, kā arī uzdot citus precizējošus jautājumus.

Pieteikumu iesniegšana

🔹 Konkursa pieteikumi elektroniski tiks pieņemti līdz 31.maijam plkst.12.00, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu iesniedzot to riga.lv vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

🔹 Pieteikumus iespējams iesniegt arī klātienē līdz 31. maija plkst. 12.00 Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra (RAIC) punktos:

  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Daugavpils ielā 31;
  • Gobas ielā 6A;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Brīvības ielā 49/53.

🔹 Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs projektu īstenošanas iespējas atbilstoši kompetento institūciju atzinumiem.

Potenciāli īstenojamie projekti oktobrī tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam. Īstenoti tiks tie projekti, kuri saņems lielāko iedzīvotāju balsu skaitu portālā balso.riga.lv.


Pērn konkursā kopā tika saņemti 48 projektu pieteikumi, bet iedzīvotāju balsojumam kopā tika nodoti 30 projekti. Par tiem laikā no 1. oktobra līdz 31. oktobrim kopā iedzīvotāji balsoja 33371 reižu, atbalstot 10 projektu īstenošanu.
Līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā piecos konkursa norises gados atbalstīti 46 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga 2019. gadā bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldības obligāti ieviešams no 2025. gada.

🔹 Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv, kā arī pa tālruni 67037647.

 

Jaunatnes lietu speciālisti un citi jomas pārstāvji 31. janvārī no plkst. 13.00 līdz 14.30 aicināti piedalīties tiešsaistes informatīvajā seminārā, kas būs veltīts jautājumiem par jauniešu iesaisti līdzdalības budžetu īstenošanā skolu un pašvaldību līmenī Rīgā un citviet Latvijā.

Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja:

🔵Iepazīties ar līdzdalības budžeta konceptu un pamatprincipiem;
🔵Uzklausīt pieredzes stāstus par jauniešu iesaisti līdzdalības budžetos (skolas un pašvaldības mērogā);
🔵Dalīties ar savu redzējumu un ieteikumiem par ilgtspējīgu jauniešu iesaisti šajos procesos nākotnē;
🔵Iepazīties ar ERASMUS+ projektā izstrādāto piedāvājumu jauniešu viedokļu iegūšanai un priekšlikumu izstrādei līdzdalības budžetā.

Ņemot vērā, ka, sākot ar 2025. gadu visās pašvaldībās Latvijā paredzēta obligāta līdzdalības budžeta ieviešana, seminārs būs īpaši vērtīgs tieši jauniešu interešu pārstāvjiem no dažādām Latvijas pašvaldībām (jaunatnes lietu speciālistiem un darbiniekiem).

📌 Pieteikšanās tiešsaistes semināram līdz 30. janvārimŠEIT

🔹 Seminārs tiks translēts JSPA (@Jaunatne) un Rīgas jauniešu centra KAŅIERIS (@kanieris) Facebook kontos.

🔹 Precizējošu jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz kanieris@riga.lv.

Semināru rīko Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments kā vienu no ERASMUS+ projekta “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” aktivitātēm.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data

Rīgas pašvaldība šogad jau piekto gadu aicināja iedzīvotājus būt noteicējiem savā apkaimē un līdz oktobra beigām balsot par rīdzinieku iesniegtajām apkaimju attīstības iecerēm. Balsojumā piedalījās vairāk nekā 33 tūkstoši iedzīvotāju, izraugoties desmit idejas, kuras tuvāko gadu laikā īstenos pašvaldība.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums bija 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro.

Balsošana par visām 30 līdzdalības budžeta konkursa iesniegtajām apkaimju attīstības iecerēm norisinājās vietnē balso.riga.lv un klātienē Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos, kā arī Imantas un Iļguciema bibliotēkās, kur tika saņemtas 57 balsis. Katrs iedzīvotājs varēja nobalsot tikai vienu reizi un atbalstīt vienu projektu. Balsot varēja ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu.

Balsojuma rezultāti tika apstiprināti 15. novembrī. 33 371 iedzīvotāji no 30 balsojumam izvirzītajiem projektiem izvēlējas desmit, kuri tiks īstenoti:

• Dārzciema apkaimes biedrības projekts “Dārzciema rotaļu/sporta laukuma izveide Sesku ielā” – par to nobalsots 2504 reizes;
• Biedrības “Zasulaukam un Šampēterim” projekts “Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterim” – ieguva 2424 balsis;
• Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrības projekts “Sporta laukums Iļģuciemā”- ieguva 2412 balsis;
• Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības projekts “Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana”- ieguva 2408 balsis;
• Grīziņkalna apkaimes biedrības projekts “Laiks tirgum Grīziņkalnā” – ieguva 2399 balsis;
• Māra Tērauda iesniegtais projekts “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Pļavnieku parkā” – ieguva 2383 balsis;
• Rūdolfa Ciemiņa iesniegtais projekts “Bolderājas pumptrase” – ieguva 2379 iedzīvotāju balsis;
• Biedrības “Jaunciema attīstības biedrība” projekts “Bērnu rotaļlaukums “Pupuķa ligzda”” – ieguva 2374 balsis;
• Čiekurkalna attīstības biedrības projekts “Čiekurkalns – ģimenēm pieejamāks un atvērtāks!” – ieguva 2348 balsis;
• Vecāķu biedrības iesniegtais projekts “Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana” – saņēma 2319 iedzīvotāju atbalstu.

🔎 Ar visām Līdzdalības budžeta konkursā iesniegtām idejām var iepazīties tīmekļvietnē www.balso.riga.lv

📌 Apstiprinātos projektus divu gadu laikā īstenos Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

Gan apkaimju biedrības, gan fiziskas personas savas idejas līdzdalības budžeta projektu ideju konkursam varēja iesniegt no 20. marta līdz 31. maijam. Iedzīvotājiem jau otro gadu bija iespēja piedalīties projektu izstrādes darbnīcās, kuru laikā varēja konsultēties ar pašvaldības speciālistiem, lai sagatavotu augstvērtīgus projektu pieteikumus. Atbalstu projektu skiču sagatavošanā sniedza RTU Arhitektūras fakultātes studenti.


Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad jau piekto reizi. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 175 projektu pieteikumus. Īstenošanai četros konkursa gados nodoti 36 projekti. No tiem 14 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 22 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.

Līdz 31. oktobrim rīdzinieki aicināti balsot par kādu no 30 apkaimju attīstības iecerēm. Rīga īstenos tās, kuras iegūs visvairāk balsu.

Līdz oktobra beigām ir iespējams nobalsot par kādu no 30 Rīgas iedzīvotāju un apkaimju biedrību līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajām iecerēm. Iedzīvotāju iesniegtās ieceres šogad ietver jaunu bērnu rotaļu laukumu, skeitparku, suņu pastaigu laukumu, sporta un atpūtas zonu izveidi, apgaismojuma uzstādīšanu, satiksmes drošības uzlabošanu dažādas Rīgas vietās. Pašvaldība īstenos tās ieceres, kuras balsojumā gūs vislielāko rīdzinieku atbalstu.

📌 Balsošana notiek vietnē balso.riga.lv

📌 Klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu punktos.

Šogad balsot klātienē varēs arī Iļģuciema bibliotēkā 10. un 24. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 17:00;
Imantas bibliotēkā 3., 17. un 31. oktobrī no plkst.13.00 līdz 17.00.

Katrs iedzīvotājs var nobalsot tikai vienu reizi, tātad atbalstīt tikai vienu projektu. Balsot var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Šogad balsošana noslēgsies 31. oktobrī plkst. 21.00 nevis pusnaktī, kā tas bijis iepriekšējos gados.

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem tieši lemt par to, kā tiek izmantota daļa no pilsētas budžeta, gan pašiem iesniedzot apkaimju attīstības ieceres, gan balsojot par tām, kuras pašvaldībai īstenot. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Tas nozīmē, ka tiks īstenotas vismaz 10 no 30 balsojumam nodotajām iecerēm.

“Rīdziniekiem jau piekto gadu pēc kārtas ir iespēja lemt, kādi uzlabojumi pilsētas apkaimēs ir visvajadzīgākie, gan pavasarī iesniedzot savas idejas, gan tagad oktobrī par tām balsojot. Aicinu katru rīdzinieku likt lietā sev doto balsi un lemt par to, kuras apkaimju attīstības ieceres īstenot.”

mudinot iedzīvotājus piedalīties balsojumā saka Rīgas mērs Vilnis Ķirsis

Pērn līdzdalības budžeta konkursā idejām kopā pieejamais finansējums bija 700 000 eiro. Balsojumā piedalījās 42 852 iedzīvotāji, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad jau piekto reizi.

● Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši 175 projektu pieteikumus;
● Īstenošanai četros konkursa gados nodoti 36 projekti;
● No tiem 12 projekti ir īstenoti pilnībā;
● 24 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, kā līdzdalības budžetu īstenošana var stiprināt jauniešu piederības sajūtu savai skolai, pilsētai un valstij, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina uz informatīvo semināru “Līdzdalības budžets – rīks kā nepazaudēt savus jauniešus”, kas notiks trešdien, 6. septembrī no plkst. 15.00 līdz 16.30 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Piedalīties aicināti politikas veidotāji, lēmuma pieņēmēji un citi jaunatnes jomā iesaistītie no Rīgas un Latvijas.

🔹 Pieteikšanās semināram – ŠEIT

  • Vietu skaits klātienē ierobežots. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē Zoom platformā. Saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem divas dienas pirms pasākuma.

🔎 Seminārs ir daļa no aktivitātēm, kuras tiek īstenotas starptautiska Erasmus+ projekta “YUPAD”* ietvaros par jauniešu iesaisti līdzdalības budžetu īstenošanā, un to vadīs “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāre Liene Valdmane. Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīties ar līdzdalības budžeta konceptu un pamatprincipiem, projektā jau sasniegtajiem rezultātiem, kā arī jauniešu līdzdalības izpausmēm un nozīmību.

🔎 Līdztekus tam, pirmo reizi plašākai sabiedrībai tiks prezentēti iepriekš minētās P. Jura aptaujas “Jauniešu pilsoniskā pašidentitāte” rezultāti par skolēnu pilsonisko attieksmi. Dati ievākti, aptaujājot vairāk kā divus tūkstošus Liepājas 9.-12.klašu skolēnu 2017., 2019. un 2023. gadā. Svarīgi ir apzināties, kas notiek ar pilsētu un valsti, kuras jaunieši nejūtas tai piederīgi. Kā liecina Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieka Pāvela Jura veiktās aptaujas dati, strauji kritušies tādi pilsoniskās piederības rādītāji kā lojalitāte, cieņa, patriotisms, lepnums par savu valsti u.c.

Lai popularizētu jauniešu iesaisti līdzdalības budžetu īstenošanā, augusta noslēgumā norisinājās meistardarbnīcas, kuru laikā četras jauniešu komandas (trīs skolu pašpārvaldes un viena NVO) izstrādāja iniciatīvas sev aktuālo izaicinājumu pārvarēšanai. Visu iesaistīto komandu projekti ir guvuši atbalstu, un to īstenošana tiks finansēta no Rīgas pašvaldības budžeta līdz 2500 EUR apmērā. Semināra laikā iesaistītie jaunieši īsumā dalīsies ar savām idejām un pieredzi meistardarbnīcās.

Projektu “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)” Latvijā īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

* – “YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data”

Šogad Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā laikā no 20. marta līdz 31. maijam saņemti 48 ideju pieteikumi. Pērn iedzīvotāji iesniedza 36 idejas, bet līdz šim lielākais pieteikumu skaits – 42 – tika saņemti 2021. gadā.

Šogad aktīvāk savas idejas iesnieguši individuāli rīdzinieki. No fiziskām personām saņemti kopā 26 iesniegumi, savukārt no juridiskām personām 22 pieteikumi.

Iedzīvotāji idejas pieteikuši 32 no 58 Rīgas apkaimēm. Visaktīvāk savas ieceres apkaimju attīstībai konkursā iesnieguši Daugavas labā krasta iedzīvotāji, kuri kopā iesūtījuši 33 pieteikumus. No Purvciema, Maskavas forštates, Juglas, Centra un Brasas saņemti trīs pieteikumi no katras apkaimes. Tāpat divus pieteikumus no katras apkaimes iesnieguši Sarkandaugavas, Jaunciema, Āgenskalna, Imantas, Iļģuciema un Grīziņkalna iedzīvotāji.

Arī šogad iedzīvotāji un apkaimju biedrības savos ideju pieteikumos īpašu uzmanību pievērsuši rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanai savās apkaimēs, piedāvājot gan jaunu bērnu rotaļu laukumu, gan skeitparku, gan dažādu sporta laukumu un trašu izveidi. Šogad iesniegtas vairākas idejas satiksmes mierināšanai un gājēju drošības uzlabošanai. Vairāki projekti, kuri iepriekšējos gados neguva atbalstu iedzīvotāju balsojumā, šogad iesniegti atkārtoti. Tāpat vairākiem iepriekšējos gados iedzīvotāju atbalstītiem projektiem iesniegtas idejas to turpināšanai un attīstībai.

Saņemtie projektu pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikumam, nodoti konkursa vērtēšanas komisijai, kura tos vērtēs divās kārtās.

Pirmā konkursa pieteikumu vērtēšanas kārta notiks līdz Jāņiem. Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas sēdē tiks izskatīti visi iesniegtie projekti un izvērtēta to atbilstība konkursa nolikumam.

Otrajā kārtā pieteikumu īstenošanas iespējas un izmaksas izvērtēs atbilstošās Rīgas domes un valsts iestādes, kuras sniegs atzinumus. Pēc atzinumu saņemšanas vasaras beigās komisija vēlreiz izskatīs projektu ideju pieteikumus un virzīs tos iedzīvotāju balsojumam vietnē balso.riga.lv. Iedzīvotāji par projektu idejām varēs balsot oktobrī.

Kopš 2021. gada savas idejas konkursam var iesniegt ne tikai nevalstiskās organizācijas, bet arī fiziskas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu. Šogad kopējais konkursa finansējums ir 700 000 eiro, paredzot viena projekta īstenošanai līdz 70 000 eiro.

Pērn konkursā kopā tika saņemti 36 projekta pieteikumi, bet iedzīvotāju balsojumam kopā tika nodoti 30 projekti. Par tiem laikā no 1. oktobra līdz 31. oktobrim kopā iedzīvotāji balsoja 42 852 iedzīvotāji, atbalstot 12 projektu īstenošanu.

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā četros konkursa norises gados atbalstīti 36 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv.

Rīdziniekiem līdz 31. maijam ir iespēja iesniegt idejas savas apkaimes attīstībai un labiekārtošanai līdzdalības budžeta ideju konkursam. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem praktisku atbalstu ideju sagatavošanas laikā, pašvaldība organizē vairākas ideju izstrādes darbnīcas pilsētas apkaimēs.

Pirmā Rīgas Līdzdalības budžeta ideju izstrādes darbnīca notika 29. martā kultūras centrā “Imanta”. Tajā iedzīvotājiem bija iespējams uzzināt vairāk par Līdzdalības budžeta konkursu, un saņemt praktiskus padomus no pašvaldības speciālistiem par to, kas jāņem vērā, sagatavojot idejas pieteikumu.

Darbnīcu Imantā apmeklēja gan tuvāko apkaimju iedzīvotāji, gan Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti. Rīgas pašvaldība arī 2022. gadā sadarbojas ar RTU Arhitektūras fakultāti, lai palīdzētu iedzīvotājiem sagatavot ideju vizualizācijas konkursa pieteikumiem. Studentiem tā ir iespēja gūt praktisku pieredzi, izstrādājot ideju, kuru pēc tam, ja rīdzinieki to atbalsta balsojumā, var redzēt īstenotu dzīvē.

Nākamā ideju izstrādes darbnīcaSarkandaugavā 19. aprīlī plkst. 17:30 bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Sarkandaugavas ielā 24. Pieteikšanās: bit.ly/3Lo4PSe.

Līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursu Rīgas dome rīko kopš 2019. gada, kopā četros konkursa norises gados atbalstīti 36 iedzīvotāju iesniegtie projekti. Rīga 2019. gadā bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas ieviesa līdzdalības budžetu. Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets visās pašvaldības obligāti ieviešams no 2025. gada.

Vairāk informācijas par projektu konkursu un iepriekšējos gados apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem www.riga.lv un www.balso.riga.lv, kā arī pa tālruni 67037647.