Godinās labākos Rīgas skolēnus 2023. gadā

Otrdien, 6. februārī, Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde”, Amatu iela 5, svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” suminās Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā. Skolēniem tiks pasniegti Rīgas domes Pateicības raksti, kā arī grāmata “100 pastaigu takas Latvijā”.

Svinīgajā pasākumā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis. Pasākumu vadīs LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs Kaspars Ozoliņš.

Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notiek pirmo reizi, un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.

Skolu izvirzītie skolēni Rīgas domes apbalvošanai tiks sveikti šādās nominācijās:

🟩 par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, t.sk. godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un konkursos;
🟩 par izglītojamā izaugsmi mācību darbā (vērojams progress dinamikā);
🟩 par augstiem sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā, mūzikā, kultūrā;
🟩 par augstiem sasniegumiem sportā;
🟩 par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā;
🟩 par pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;
🟩 par sasniegumiem karjeras izglītībā (piemēram, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā);
🟩 par jauniešu neformālās mācīšanās pasākumu un aktivitāšu organizēšanu.

Svinīgās skolēnu godināšanas mērķis ir veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju un mērķtiecīgu izaugsmi, sekmēt kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, sadarbību un konkurētspēju, kā arī attīstīt skolēnu radošās un mākslinieciskās spējas un atbalstīt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs.

Pasākumu rīko Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Uz pasākumu ir aicināti arī mediju pārstāvji.