Pārdaugavas kultūras apvienība meklē un definē Pārdaugavas identitāti un aicina to darīt arī Pārdaugavas iedzīvotājus, viesus un dokumentētājus.

2024. gada aprīlī tika izsludināta fotokonkursa “Meklējot Pārdaugavu” pirmā kārta. Šobrīd noslēgusies pirmā kārta, kurā darbus četrās kategorijās pieteikuši 46 autori.

Konkursa mērķis ir iepazīt Pārdaugavu no dažādiem rakursiem, pirmajā konkursa kārtā tam pieteiktas jau vairāk kā 200 fotogrāfijas. Konkursa noslēgumā darbus vērtēs žūrija, notiks arī skatītāju balsojums. Konkursam noteikts arī balvu fonds, kura kopējā vērtībā 1800 EUR.

Aicinām piedalīties fotokonkursa otrajā kārtā, darbus iesūtot līdz 20. jūlijam!

Dalieties ar saviem Pārdaugavas iespaidiem, asociācijām un redzējumiem, kas izteikti fotogrāfijas valodā. Fotogrāfijas aicināti uzņemt un iesniegt gan amatieri, gan profesionāļi, nenospraužot fotogrāfiju tapšanas laika robežas. Dalībnieki aicināti ļauties radošiem risinājumiem gan fotogrāfiju saturā, gan tehniskajā izpildījumā.

Fotokonkursā darbi tiks vērtēti četrās kategorijās:

  • Pilsētvide
  • Daba
  • Cilvēki
  • Notikums

Iesūtītās fotogrāfijas vērtēs profesionāla žūrija un tās piedalīsies skatītāju simpātiju balsojumā. Labākās fotogrāfijas tiks izstādītas izstādē.

Fotokonkurss “Meklējot Pārdaugavu” no dažādiem skatupunktiem atklās Pārdaugavas identitāti, cilvēkus, dabu, pilsētvidi un notikumus, atklājot Pārdaugavai raksturīgās noskaņas. Fotogrāfija iemieso sevī gan dokumentālu informāciju, gan ir neizsmeļams resurss radošiem eksperimentiem un mākslas formām. Noteikta vide, šajā gadījumā Pārdaugava, var ietekmēt fotogrāfijas estētiku, bet vēstījums ir pakļauts autora iecerei un redzējumam.

🟩 Fotogrāfijas jāiesniedz failus augšuplādējot failiem.lv, faila nosaukumā norādot autora vārdu un uzvārdu, kategoriju un darba nosaukumu. Saite jānosūta uz e-pastu ieva.naglina@riga.lv ar norādi Fotokonkursam “Meklējot Pārdaugavu”, minot autora kontaktinformāciju un vietu, kur uzņemta fotogrāfija.

🟩 Ar konkursa nolikumu var iepazīties – ŠEIT

Papildu informācija:
Ieva Nagliņa
Pārdaugavas kultūras apvienība
Projektu vadītāja
Ieva.naglina@riga.lv
+371 67181940

 

No šī gada 26. marta līdz 26. aprīlim notiek būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes vienība Vienības gatvē 85A atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), apkaimē Atgāzene, kvartālā starp Atgāzenes ielu, Graudu ielu un Vienības gatvi. Zemes gabala kopējā platība 1193 m2, tajā ir esoša noliktavas ēka.

Šis projekts paredz mainīt ēkas 0100 074 0624 001, kas atrodas Vienības gatvē 85A, Rīgā, lietošanas veidu no 1252 (noliktava) uz 1251 (rūpnieciskās ražošanas ēka) bez telpu pārbūves, lai iekārtotu autotransporta apkopes objektu, kas nodarbotos ar vispārīgiem autoremontdarbiem, izņemot mazgāšanas un/vai krāsošanas darbus.

🟩 Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu iespējams iepazīties:

● Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● Būvniecības ieceres teritorijā Vienības gatvē 85A;
● Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

🟩 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Vienības gatvē 85A, Rīgā noliktavas telpās, 2024. gada 15. aprīlī, plkst. 16:00

🟩 Publiskās apspriešanas laikā no 26.marta līdz 26.aprīlim atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

● elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
● sūtot pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
● aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
● jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Būvniecības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BioLife Baltic”, adrese: Ozolciema iela 8-1, Rīga, LV-1058, Rīga, atbildīgā persona Andrejs Petrovs, tel. 28861295, e-pasts: info@biolife.lv

Būvprojekta izstrādātājs: būvkomersants SIA “Langro”, Būvkom. reģ. Nr. 1285-R, adrese: Valdeķu iela 53-42A, Rīga,. Atbildīgā persona Santa Puķudruva-Broniča , tel. 22049544. Arhitekts Aigars Blažēvics, sert. Nr. 1-00655.

Aptaujas lapa

Planšete

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību