Paziņojums par zemes vienības Gunāra Astras ielā 11 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

18.01.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2181-lē “Par zemes vienības Gunāra Astras ielā 11 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai (attīstības iecere – slēgta tipa tuneļveida automazgātava).

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “KNVP LV 4”.

Lokālpānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža