Seminārs “Aktualitātes par 2023. gada pārskatu sagatavošanu biedrībām”

6. martā norisinājās NVO nama rīkots seminārs “Aktualitātes par 2023. gada pārskatu sagatavošanu biedrībām”. Semināru vadīja Ingrīda Lejniece, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.

 

Seminārā tika aplūkots, kādas prasības biedrību grāmatvedības uzskaitei un gada pārskatiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”.