Seminārs “Atbalsta grupu vadīšana un pašpalīdzības grupu organizēšana”

10. aprīlī NVO pārstāvjiem bija iespēja piedalīties seminārā “Atbalsta grupu vadīšana un pašpalīdzības grupu organizēšana”. Seminārā dalībnieki guva izpratni par pašpalīdzības grupu organizēšanu un atbalsta grupu un vadīšanu, kā arī ierosmi un motivāciju to darīt. Semināru vadīja Madara Lapsa, sociālā darba speciāliste, nevalstiskās jomas entuziaste un vardarbības un atkarības jautājumu eksperte.